Skip to main content

Campagne: Ook een jointje?

Wanneer jongeren met cannabis in aanraking komen, roept dat bij hen heel wat vragen op. Kan cannabis kwaad? En blowen niet alle leeftijdsgenoten wel eens een joint? Hoe kan je er dan nee op zeggen? Ook ouders die merken dat cannabis de leefwereld van hun zoon of dochter binnenkomt, weten vaak niet hoe ze hiermee om moeten gaan. Kunnen ze voorkomen dat hun kind ermee experimenteert? En wat als ze ontdekken dat zoon- of dochterlief cannabis gebruikt? De DrugLijn gebruikt die vragen nu als uitgangspunt in een nieuwe cannabiscampagne, bestaande uit twee facebookfilmpjes: één voor jongeren en één voor ouders.

Herhaling werkt

Drie jaar geleden liep de grootscheepse cannabiscampagne ‘Laat je niet vangen’ van de Vlaamse overheid. Een lichtjes stoned uitziende goudvis confronteerde het publiek toen met typische misvattingen en urban legends over de drug. De campagne was een groot succes en werd door een onafhankelijk onderzoeksbureau positief geëvalueerd.

Op zijn beurt wil het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD) via De Druglijn blijven sensibiliseren over cannabis, door deze campagne tweejaarlijks een nieuwe impuls te geven. De nieuwe campagne borduurt voort op het succes van de vorige. Omdat cannabis de drug is waarover De DrugLijn het meest gecontacteerd wordt, ligt de focus dit jaar op de vragen waar jongeren en hun ouders mee zitten. De campagne wil hen tonen waar ze, op een laagdrempelige manier, antwoorden op die vragen kunnen vinden. Er werden filmpjes verspreid via Facebook en YouTube, en er zijn affiches te bestellen om op te hangen op plekken waar jongeren en/of hun ouders vaak komen.

Om echt een effect te hebben op het gebruik en de houding van jongeren, is die tweejaarlijkse herhaling van preventieboodschappen uiterst belangrijk. Door dit te combineren met aandacht voor het onderwerp in het onderwijs (in de lessen, door een drugbeleid op school, …) en in andere maatschappelijke sectoren (in jeugdverenigingen, sportclubs, …) wordt de weerbaarheid van de jongeren versterkt, en worden ze ondersteund in hun keuze om geen cannabis te gebruiken. VAD biedt hiervoor de nodige materialen en ondersteuning aan.

Jongeren: 89% blowt niet, norm communiceren beste preventie

Cannabis is en blijft de meest gebruikte illegale drug, ook bij jongeren. 11% van alle 12- tot 18-jarigen heeft het afgelopen jaar cannabis gerookt, zo blijkt uit de VAD-leerlingenbevraging 2014-2015. De eerste joint wordt meestal opgestoken tussen de 15 en de 16 jaar.

“Het mag dan de meest gebruikte drug zijn, we mogen bij deze cijfers niet uit het oog verliezen dat de overgrote meerderheid van de jongeren het niet doet,” zegt Tom Evenepoel, coördinator van De Druglijn. “Het campagnefilmpje voor jongeren zet sterk in op die boodschap: het toont dat wie een aangeboden joint afslaat, zeker niet alleen staat in die keuze. Onderzoek toont immers aan dat jongeren de mate van cannabisgebruik in hun omgeving vaak overschatten. Dit is dan ook één van de meest effectieve manieren om aan preventie te doen: jongeren informeren dat niet-gebruik ook onder hun leeftijdsgenoten de norm is.”

Ouders staan niet alleen met hun vragen

Het campagnefilmpje voor ouders heeft een heel ander uitgangspunt. Het toont de – weliswaar sterk overdreven – paniek die sommige ouders voelen, als ze hun kind betrappen op cannabisgebruik. De onderliggende boodschap is dat ouders die dit meemaken, zeker niet alleen staan met hun vragen. En dat ze bij De Druglijn terecht kunnen voor een eerste advies op maat. Door informatie te zoeken op www.druglijn.be, of door hun vragen anoniem te bespreken met De Druglijn, kunnen ze kalmte hervinden en hun zoon of dochter zo goed mogelijk opvolgen.

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin bevestigt: “Drugs vormt een heikel gespreksonderwerp binnen vele gezinnen. Een goede dialoog is echter belangrijk om druggebruik tegen te gaan. Deze filmpjes van De Druglijn zorgen er mee voor dat dit thema makkelijker bespreekbaar wordt. In het najaar zal tijdens de Gezondheidsconferentie het thema drugs ook uitgebreid aan bod komen.”

Vraag- en antwoordaffiches

Naast de filmpjes die verspreid werden, zijn er ook twee affiches te verkrijgen. Eén voor ouders, één voor jongeren. Het opzet van beide affiches is hetzelfde: een jongere of een ouder stelt een vaak gehoorde vraag, en krijgt daar een objectief antwoord op. Bij de jongeren gaat de vraag over het effect van cannabis op het geheugen. De ouder-affiche gaat in op hoe er best gereageerd wordt wanneer zoon of dochter betrapt wordt op cannabisgebruik. Ook van de affiches is de onderliggende boodschap dat het ok is om vragen te stellen, en dat iedereen bij de Druglijn terecht kan voor een antwoord.

Filmpjes en informatie zijn te vinden op www.druglijn.be/cannabiscampagne . De affiches zijn te bestellen via de ‘Gerelateerde materialen’ onder dit artikel.

Materiaal
Cannabisfilmpjes ‘Ook een jointje?’
Twee animatiefilmpjes over cannabis, één voor jongeren (12-18 jaar) en één voor hun ouders.