Skip to main content
  • Home
  • Artikels
  • Cocaïnecampagne pakt uit met twee nieuwe filmpjes en influencers

Cocaïnecampagne pakt uit met twee nieuwe filmpjes en influencers

Kranten berichten regelmatig over inbeslagnames, recordhoeveelheden sporen van cocaïne in het Antwerpse afvalwater, of over het toenemende druggeweld. Bovendien blijkt cocaïne een populair middel in het uitgaan, het studentenleven en zelfs in bepaalde werkcontexten. Soms lijkt het wel alsof cocaïne snuiven normaal is geworden. VAD/De Druglijn lanceert de campagne #dewittelijn om daar verandering in te brengen. Met gerichte advertenties op sociale media en met de inzet van influencers helpt De Druglijn mensen die vragen hebben over hun cocaïnegebruik verder op weg naar informatie en zelfhulp. Tegelijk laat de campagne een tegengeluid horen voor de perceptie dat cocaïne ‘er nu eenmaal bij hoort’.

Cocaïne om te ontnuchteren of om beter te presteren?

VAD ontwikkelde vorig jaar verschillende animatiefilmpjes over cocaïnegebruik. Die filmpjes geven mensen informatie over de gevolgen van cocaïnegebruik en tips om een gesprek aan te gaan met naasten over wie ze zich zorgen maken.

Dat aanbod wordt nu uitgebreid met twee nieuwe filmpjes. Een eerste filmpje draait rond de vraag ‘wat doet de combinatie van alcohol en cocaïne?’. Eerder onderzoek toont aan dat mensen die cocaïne gebruiken vaak de neiging hebben om stevig door te drinken. Meer zelfs, mensen gebruiken soms cocaïne om de roes van alcohol tegen te gaan. Die combinatie van cocaïne en alcohol houdt echter extra risico’s in. Denk maar aan een extra zware kater, belasting voor lever en hart, of rijden onder invloed omdat mensen denken dat ze weer nuchter zijn door de cocaïne.

Materiaal
Kennisclips cocaïne – #dewittelijn
In deze zes informatieve filmpjes kom je heel wat te weten over cocaïne. De filmpjes zijn gericht op mensen die met vragen zitten rond hun cocaïnegebruik en mensen die zich zorgen maken over iemand in hun omgeving.

“Ik kan me niet meer herinneren wanneer ik cocaïne heb gebruikt zonder dat ik gedronken had. Het voelt een beetje raar om een lijn te nemen als je niet aan het drinken bent. En alcohol zet ook heel snel aan tot coke gebruiken. Ik hoor vaak van mijn vrienden: ‘Het was niet de bedoeling, maar ik heb een paar pintjes gedronken en een lijn gelegd’.”

Een deelnemer aan het VAD-onderzoek (2023) over cocaïnegebruik

Een tweede clip neemt de vraag ‘presteer je beter onder invloed van cocaïne?’ onder de loep. Mensen die cocaïne gebruiken op het werk zien vooral de voordelen van dat gebruik. Ze geven aan zich alerter en zelfzekerder te voelen door het gebruik. Sommige mensen gebruiken cocaïne ook als beloning na een zware werkdag. Maar mensen kennen niet altijd de nadelen van dit gebruik. Cocaïnegebruik in een werkcontext kan je namelijk uitputten, voor gevaarlijke situaties zorgen wanneer je een voertuig bestuurt of je onrustiger of sneller geïrriteerd maken. Ook cocaïnegebruik buiten de werkuren, kan negatieve gevolgen hebben op de werkvloer.

Adverteren op sociale media en met influencers

Teasers van de animatiefilmpjes verschijnen in juni als advertentie op Facebook, Instagram en Youtube. Deze teasers leiden mensen door naar de Druglijnwebsite, waar ze langere versies van de filmpjes vinden met toelichting, een zelftest en kennistest over cocaïne en online zelfhulp. Ze kunnen natuurlijk ook anoniem contact opnemen met De Druglijn voor een luisterend oor, verdere vragen en doorverwijzing.

Daarnaast werkt VAD/De Druglijn ook samen met influencers uit de doelgroep. Deze peers met een groot online bereik proberen vooral de perceptie bij te stellen dat ‘cocaïne er nu eenmaal bijhoort’ door de voordelen van niet-gebruik te belichten en tips te geven over hoe zij omgaan met cocaïnegebruik in hun omgeving.

Doelgerichte cocaïnepreventie is een uitdaging

Uit de meest recente cijfergegevens (2018) bleek dat ‘slechts’ 1,7% van de Vlamingen aangaf het voorgaande jaar cocaïne te hebben gebruikt. Het grootste deel van de Vlamingen gebruikt dus geen cocaïne. Dat is bijvoorbeeld wel het geval voor alcohol, waar 76,6% in het voorgaande jaar alcohol dronk. Omdat de meeste Vlamingen geen cocaïne gebruiken, is een brede campagne naar de algemene bevolking weinig efficiënt. Uit studies blijkt dat zo’n brede publiekscampagne net zou bijdragen aan het beeld dat cocaïnegebruik normaal is en zo experimenteergedrag in de hand kan werken. Het is dus belangrijk om met een campagne over cocaïnegebruik heel gericht mensen te targeten die cocaïne in hun leefwereld hebben.

“Ik zeg altijd, het is zoals vissen. Je kent geen mensen die gaan vissen, totdat je naar de visvijver gaat en je ziet wie daar allemaal zit. Dus je kent niemand, maar eens je gebruikt, ga je plots zien dat er heel veel mensen zijn die dat doen.”

Een deelnemer aan het VAD-onderzoek (2023) over cocaïnegebruik

Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de doelgroep en in kaart te brengen wat hun noden zijn, voerde VAD in 2023 een onderzoek naar de motieven voor cocaïnegebruik. Ook factoren die cocaïnegebruik kunnen uitlokken of in stand houden en die het risico op problemen kunnen vergroten of net verkleinen, werden onderzocht. Dit onderzoek werd samengelegd met ander Vlaams en internationaal onderzoek om profielen op te stellen die een verhoogde kans hebben om cocaïnegebruik in hun leefomgeving te zien. De advertenties op sociale media en de filmpjes en stories van de influencers richten we vervolgens specifiek op die risicoprofielen. Zo vermijden we zoveel mogelijk dat wie niet in contact komt met cocaïnegebruik, de campagne te zien krijgt.

En daarna?

Het blijft niet enkel bij deze campagne. Ook de komende periode zal VAD/De Druglijn blijven inzetten op het thema cocaïne. Zo wordt deze campagne geëvalueerd en herhaald in november 2024 en in juni en november 2025. Bovendien werken we in de tussentijd aan een e-learning over werkgerelateerd cocaïnegebruik gericht op intermediairs in de werkcontext.

Ontdek alle filmpjes uit de campagne #dewittelijn op de website van De Druglijn.