Skip to main content

Nieuwe materialen psychoactieve medicatie

Psychoactieve medicatie wordt steeds meer voorgeschreven en gebruikt. Deze groep geneesmiddelen werkt in op het centrale zenuwstelsel en beïnvloedt zo ons bewustzijn en ons gedrag. Voorbeelden van psychoactieve medicatie zijn slaap- en kalmeringsmiddelen, antidepressiva en opioïde pijnstillers. Doordat ze inwerken op het centrale zenuwstelsel zijn er bij regelmatig gebruik gezondheids- en veiligheidsrisico’s, en ook een risico op afhankelijkheid. En dus roept het gebruik van deze medicatie heel wat vragen op: ‘Is het gebruik van slaap- en kalmeringsmiddelen toegenomen in Vlaanderen?’, ‘Worden psychofarmaca wel correct voorgeschreven?’ en ‘Wat met het gebruik van psychoactieve medicatie bij ouderen en kinderen?’. Om een aantal van deze vragen te beantwoorden, ontwikkelde VAD nieuwe materialen.

Neemt het gebruik van psychoactieve medicatie toe in Vlaanderen?

De Factsheet Psychoactieve medicatie presenteert de belangrijkste cijfergegevens van het voorbije decennium over de omvang van psychoactieve medicatie in Vlaanderen en België. De factsheet bespreekt onder meer het gebruik van psychofarmaca in verschillende groepen (algemene bevolking, ouderen, scholieren, gedetineerden, enzovoort), combigebruik, sterfte en suïcide ten gevolge van psychofarmaca, de hulpvraag bij gebruikers van psychoactieve medicatie.

Materiaal
Factsheet psychoactieve medicatie
Cijfergegevens over de omvang van het gebruik van psychoactieve medicatie in Vlaanderen en België.

Wat zijn slaap- en kalmeringsmiddelen?

De reeks DrugLijn-folders breidde uit met een Meest gestelde vragen-folder over slaap- en kalmeringsmiddelen. Deze folder biedt informatie over het gebruik, de effecten en de risico’s van slaap- en kalmeringsmiddelen, en over de mogelijke alternatieven. De folder geeft antwoorden op vragen als: ‘Wat doen slaap- en kalmeringsmiddelen?’, ‘Wat kan er fout gaan?’ en ‘Hoe tot rust komen zonder deze middelen?’.

Materiaal
Slaap- en kalmeringsmiddelen. De meest gestelde vragen
Informatie over het gebruik, de effecten en de risico’s van slaap- en kalmeringsmiddelen, en over de mogelijke alternatieven.

Zijn er verschillende types slaap- en kalmeringsmiddelen?

Voor intermediairs die nog meer informatie wensen over slaap- en kalmeringsmiddelen is er nu ook het Dossier Slaap- en kalmeringsmiddelen. Het dossier beschrijft uitvoerig de verschillende types slaap- en kalmeringsmiddelen (benzodiazepines, z-drugs, melatonine, enzovoort). Het gaat ook in op hun werkingsmechanisme, de indicaties voor gebruik en de risico’s van gebruik (contra-indicaties, nevenwerkingen, intoxicaties, tolerantie/misbruik, gebruik in het verkeer, sociale gevolgen, enzovoort). Er is ook een hoofdstuk gewijd aan de afbouw en stop van slaap- en kalmeringsmiddelen.

 

Materiaal
Dossier Slaap- en kalmeringsmiddelen
Een overzicht van de wetenschappelijke literatuur over slaap- en kalmeermiddelen.​

Waar vind ik nog meer informatie of concrete methodieken om mee aan de slag te gaan?

Wie op zoek is naar concreet materiaal, kan vanaf nu de Inventaris educatieve, preventieve en curatieve materialen over psychoactieve medicatie raadplegen. De inventaris is bedoeld voor intermediairs, preventiewerkers, hulpverleners en andere professionelen (zoals apothekers) die op zoek zijn naar informatieve materialen, hetzij om te gebruiken in de begeleiding van patiënten/cliënten, hetzij in het opzetten van preventie-activiteiten. De inventaris omvat zowel folders en brochures, informatieve websites, factsheets, dossiers, als methodieken om mee aan de slag te gaan. De materialen worden voorgesteld aan de hand van materiaalfiches.

Materiaal
Inventaris van educatieve, preventieve en curatieve materialen over psychoactieve medicatie
Een overzicht van het huidige aanbod van materialen (van VAD en van andere organisaties) over psychoactieve medicatie.

Wil je je kennis over slaap- en kalmeringsmiddelen testen?

Neem dan een kijkje op www.druglijn.be/test-jezelf en check met de kennistest hoeveel je écht weet over de effecten en risico’s van slaap- en kalmeringsmiddelen. Je vindt hier eveneens de zelftest slaap- en kalmeringsmiddelen waar je anoniem en vrijblijvend kan nagaan hoe riskant je gebruik is.