Skip to main content
  • Home
  • Artikels
  • #drankendrugs, methodieken voor leiding, vrijwilligers en kaderleden in het jeugdwerk

#drankendrugs, methodieken voor leiding, vrijwilligers en kaderleden in het jeugdwerk

Alcohol en drugs maken deel uit van onze samenleving. Het is dus onvermijdelijk dat jongeren er op een bepaald moment mee in contact komen. In de jeugdbeweging/-vereniging of het jeugdhuis is dat niet anders. De methodieken in deze map helpen om vrijwilligers in het jeugdwerk te sensibiliseren, te informeren en hun kennis en vaardigheden te versterken. Zo leren ze verantwoordelijk omgaan met alcohol en andere drugs en worden ze zich bewust van het belang van een alcohol- en drugbeleid.

Wat vind je in deze map?

De map is opgebouwd op basis van vijf doelstellingen waaronder verschillende methodieken werden uitgewerkt:

  • Doelstelling 1: Mening uiten over alcohol en drugs
  • Doelstelling 2: Stilstaan bij voorbeeldfunctie, imago en groepsdruk
  • Doelstelling 3: Nadenken over afspraken en regels
  • Doelstelling 4: Informeren over wetgeving en aansprakelijkheid
  • Doelstelling 5: Informeren over alcohol en drugs

Hoe gebruik je deze map?

De map is opgebouwd als een plukboek. Je kiest op maat van de vooropgestelde doelstelling(en) één of meerdere methodieken die helpen om vrijwilligers in het jeugdwerk te sensibiliseren, informeren en vaardigheden bij te brengen op maat van de specifieke noden die zij binnen hun groep ervaren.

Wie kan hiermee aan de slag?

Net zoals preventiewerkers, kunnen ook koepelorganisatie en lokale jeugdbewegingen/-verenigingen en jeugdhuizen zelfstandig aan de slag met de methodieken in deze map. Dit kan binnen een vorming, workshop of cursus, maar ook tijdens een activiteit met leiding of vrijwilligers. Zo kunnen ze bijvoorbeeld stilstaan bij hun voorbeeldfunctie, groepsdruk, uitwisseling bevorderen, een open gesprek aangaan over alcohol en drugs in hun vereniging, kennis in de groep vergroten, enzovoort. Bij elke methodiek wordt weergegeven in welke mate ondersteuning van een regionaal CGG-preventiewerker tabak, alcohol en drugs aangewezen is.

Onderdeel van een alcohol- en drugbeleid

De methodieken in deze map bieden geen antwoord op de vraag wat te doen als een groep een probleem met alcohol en drugs wil aanpakken. Idealiter kadert het gebruik van deze methodieken dan ook binnen een groter geheel waarbij een alcohol- en drugbeleid op maat van de eigen jeugdwerking wordt opgesteld. De methodieken in deze map vormen daar een onderdeel van (pijler educatie). Om de afspraken, regels en bijhorende procedures uit te werken binnen een alcohol- en drugbeleid kan men aan de slag met het stappenplan van www.drugsinbeweging.be (voor jeugdbewegingen en –verenigingen) of ATTENT (Attentie ‘Alcohol- en drugplan’ voor jeugdhuizen).

Aan de slag met leden?

De methodieken in deze map zijn bedoeld voor de leiding, vrijwilligers, kaderleden, …. Wie op zoek is naar methodieken om te gebruiken met leden, kan een kijkje nemen op de materiaalpagina (rechterbovenhoek) op www.drugsinbeweging.be. Met ‘Rock Zero’ (alcohol) en ‘Maat in de Shit’ (cannabis) kan men ook met hen aan de slag!

Materiaal
#drank&drugs
Methodieken om aan de slag te gaan met leiding, vrijwilligers en kaderleden van jeugdbewegingen, jeugdverenigingen en jeugdhuizen.