Skip to main content

Preventie & hulpverlening

Middelengebruik en verslavingsproblemen zijn complex. Daarom situeert de aanpak ervan zich op een continuüm van preventie (problemen voorkomen), vroeginterventie (vroeg ingrijpen), hulpverlening, schadebeperking en maatschappelijke integratie. 

Advies op maat van je
sector of doelgroep

Problemen als gevolg van alcohol- en ander druggebruik voorkomen of behandelen is geen nattevingerwerk. Een ‘one size fits all’ aanpak bestaat niet, maar ervaring en kennis wijzen wel de weg. Klik hieronder op jouw sector of doelgroep om advies te vinden op jouw maat.

Structurele partners

VAD werkt samen met structurele partners om haar opdrachten te vervullen. Structurele partners zijn gekoppeld aan de opdrachten en werking van VAD en kunnen wijzigen. Momenteel zijn dit de preventiewerkers CGG, de (inter)gemeentelijke preventiewerkers, de Logo’s en de leden.

VAD-lidmaatschap

Kandidaat-leden dienen een specifieke werking op het vlak van de alcohol- en/ of andere drugproblematiek te kunnen voorleggen.

Interventies bij middelengebruik

Of een persoon een bepaald middel gaat gebruiken, of zal gamen of gokken en hier al dan niet mee in de problemen komt, hangt af van een veelheid aan beïnvloedende factoren en de interactie daartussen. We delen ze in drie grote groepen in: de Mens, het Middel en het Milieu. 

Middelengebruik en verslavingsproblemen zijn daardoor complex en heel verscheiden. Daarom is het noodzakelijk ze aan te pakken op verschillende niveaus: preventie (problemen voorkomen), vroeginterventie (vroeg ingrijpen), hulpverlening, schadebeperking en maatschappelijke integratie. Omwille van die heterogeniteit is het belangrijk een waaier aan interventies beschikbaar te hebben. VAD gebruikt daarvoor het model van Mrazek & Haggerty (1994) in een aangepaste en vereenvoudigde vorm.

De vier pijlers van een alcohol- en drugbeleid

Om doeltreffend met alcohol en andere drug om te gaan, heeft een organisatie best een alcohol- en drugbeleid. Ook psychoactieve medicatie, gokken en gamen kunnen daar deel van uitmaken. Deze video toont de vier pijlers waaruit zo’n beleid best bestaat.

Zo boek je resultaat met alcohol- en drugpreventie

Om aan alcohol- en drugpreventie te doen op een manier die zoveel mogelijk effect heeft, is je aanpak van belang. In dit filmpje ontdek je wat de ingrediënten zijn die een succes kunnen maken van preventie in jouw organisatie, werking, stad of gemeente.