Skip to main content

Alcohol

Alcohol (ethanol, ethylalcohol) is een kleurloze en smaakloze vloeistof. Het ontstaat door gisting van de suikers uit granen of fruit. Door distilleren wordt een hoger alcoholpercentage bereikt. De belangrijkste soorten alcoholhoudende dranken zijn bier, wijn en sterkedrank (gedistilleerd).

Een maatschappelijk aanvaarde drug

Alcoholgebruik is maatschappelijk aanvaard en is dan ook de meest gebruikte legale drug in Vlaanderen/België. Het is een deel van onze cultuur geworden, al is alcohol geen ongevaarlijk product.

Alcohol heeft een verdovend effect op de hersenen. Het verdooft eerst de hersendelen die het gedrag en de gevoelens controleren. Zo zorgt een kleine hoeveelheid voor een stoutmoediger, actief gevoel. Bij een grotere hoeveelheid vermindert het reactievermogen. Nog meer alcohol vermindert de controle over de bewegingen en het coördinatievermogen.

Voor wie zijn gebruik niet onder controle kan houden, kan heel wat problemen met zich meebrengen.