Skip to main content

Psychoactieve medicatie

Psychoactieve medicatie zijn geneesmiddelen die hun hoofdwerking hebben ter hoogte van het centrale zenuwstelsel en die vooral psychische functies beïnvloeden (zoals denken, voelen, gedrag).

Psychoactieve medicatie wijzigt de processen binnen het centrale zenuwstelsel. Bij regelmatig gebruik is er een risico op afhankelijkheid.

De thematiek van psychoactieve medicatie werd tot nu toe in het geheel van alcohol- en andere drugproblemen gevat. VAD zette in de periode 2016-2020 extra in om dit thema verder uit te diepen. Dit resulteerde in nieuwe dossiers, methodiekontwikkeling en samenwerkingsverbanden. Er kwamen ook twee nieuwe vormingen online.