Skip to main content
  • Home
  • Artikels
  • Ondersteuningsaanbod Motiverende Gespreksvoering

Ondersteuningsaanbod Motiverende Gespreksvoering

Heel wat cliënten zijn weinig gemotiveerd om hun gebruik te veranderen. Vaak komen cliënten onder externe druk in de hulpverlening. Cliënten hebben het moeilijk om een behandeling vol te houden en hervallen vaak.

Motiverende Gespreksvoering en middelenproblemen

Motiverende Gespreksvoering levert waardevolle inzichten en een praktische leidraad om te werken met cliënten die weinig gemotiveerd zijn om te veranderen. Het model heeft dan ook een vaste plaats in de hulpverlening aan cliënten met middelenproblemen. Het is een effectieve methodiek die succesvol gecombineerd wordt met andere methoden.

Motiverende Gespreksvoering leren

Je bekwamen in Motiverende Gespreksvoering is een continu leerproces. Het gaat om een houding en vaardigheden die je je slechts eigen kan maken met oefening en feedback op de eigen praktijk.

Een goede start is de online cursus Motiverende Gespreksvoering. Je kan deze gratis volgen, op je eigen tempo. Je krijgt meer inzicht in wat maakt dat mensen veranderen en wat motiverende gespreksvoering tot een effectieve gespreksstijl bij verandering maakt. We staan stil bij de basishouding of geest, de verschillende processen die een kompas kunnen zijn in je begeleiding en de belangrijkste gespreksvaardigheden. Per proces illustreren we hoe je deze gespreksvaardigheden doelgericht kan inzetten bij middelenproblemen.

Daarnaast kan je deelnemen aan een basisvorming Motiverende Gespreksvoering. Daarbij ga je dieper op al de aspecten van Motiverende Gespreksvoering in, en oefen je de gespreksvaardigheden. VAD organiseert deze basisvorming twee keer per jaar in het open vormingsaanbod. Deze vorming is ook onderdeel van het curriculum van onze tweejarige opleiding tot hulpverlener bij alcohol- en drugproblemen. Je kan je voor deze vormingen inschrijven via het VAD-vormingsplatform.

Heb je een vorming gevolgd, dan kan je je vaardigheden verder ontwikkelen met behulp van de Zelfstudietool Motiverende Gespreksvoering.

Motiverende Gespreksvoering in je organisatie

Wil je de toepassing van Motiverende Gespreksvoering in jouw organisatie verbeteren? Dan kan je investeren in interne opleiding, individuele coaching en een intervisie- of leergroep. Een aandachtspersoon en/of een trainer kan Motiverende Gespreksvoering regelmatig onder de aandacht houden en collega’s ondersteunen.

VAD biedt

  • een opleiding tot trainer Motiverende Gespreksvoering en trainingsmateriaal (map met achtergrondinformatie en een waaier aan trainingsmethodieken + video’s met demonstraties van Motiverende Gespreksvoering in de alcohol- en drughulpverlening)
  • ondersteuning aan trainers door vorming op maat en ervaringsuitwisseling
  • ondersteuning aan wie de rol van aandachtspersoon binnen de organisatie opneemt via advies en een online uitwisselingsplatform
  • hulp bij het zoeken naar een geschikte trainer als je zelf binnen jouw organisatie (nog) geen trainer hebt.

Vragen?

Contacteer Joke Claessens (02 422 03 78) of Joyce Borremans (02 423 03 56).