Skip to main content

Vormingen

Met een gevarieerd opleidingsaanbod wil VAD en haar structurele partners de praktijk van het preventiewerk en de hulpverlening ondersteunen en zo bijdragen tot een optimale professionalisering van het werkveld.

Heb je nog vragen?

De VAD-studiedag gaat dit jaar over de impact van lokale initiatieven in preventie en hulpverlening op beleid. Wat maakt dat sommige lokale dynamieken de koers van het beleid wijzigen? Wat is daarvoor nodig? We zoomen in op good practices uit het werkveld. 

de onderzoeksdatabank

Het VAD-vormingsplatform

VAD biedt heel wat vormingen, webinars, train-de-trainers aan, die doorgaan op een specifieke datum en een specifieke locatie. VAD organiseert jaarlijks één of meerdere studiedagen voor het werkveld. Ook het Onderzoeksplatform middelengebruik van VAD organiseert jaarlijks een symposium. Daarnaast kan je onmiddellijk aan de slag met een reeks online cursussen en trainings, die bestaan uit filmpjes en interactieve oefeningen die je zo vanachter je bureau kan volgen.

Zowel het inschrijven voor onze vormingen & studiedagen, als het volgen van onze online cursussen, verloopt via het VAD-vormingsplatform.

VAD-Nieuwsbrief
Vormingen

VAD wil graag kort op de bal spelen en je snel op de hoogte brengen van nieuwe congressen, opleidingen en vormingen. Geïnteresseerd? Schrijf je in!

Nieuwsbrief

Nood aan vorming bij intermediairs?

Het vormingsaanbod naar de intermediairs in de sectoren wordt in samenwerking met het regionale CGG-preventiewerk A&D op Vlaams of regionaal niveau uitgevoerd. Dit aanbod ondersteunt de implementatie van een beleidsmatige aanpak in elke sector (kadermethodiek) en biedt ondersteuning bij de implementatie van nieuwe methodieken.