Skip to main content

Gamen

Games zijn digitale spelen die op elektronische apparaten zoals computer, console, tablet of gsm gespeeld worden. Games zijn zo ontworpen dat ze spelenderwijs gamers motiveren om steeds verder en meer te spelen. De meeste gamers spelen recreatief en zonder problemen. Maar voor een kleine groep is deze vorm van vrijetijdsbesteding niet zonder risico’s.

Games maken deel uit van de vrijetijdsbesteding van heel wat jongeren én volwassenen. Games zijn zeer toegankelijke en zorgen voor plezier, ontspanning, leerervaringen, haalbare uitdagingen en competitie. De game kan functioneren als een veilig privé laboratorium om verschillende dingen die in het dagelijks leven onmogelijk zijn, uit te proberen.

Voor een kleine groep zorgt gamen wel voor problemen en neemt gamen zoveel tijd in beslag dat het ten koste gaat van andere activiteiten zoals school, werk, … Niet alleen de kenmerken van de game (bv. competitie met virtuele tegenstander), maar ook de kenmerken van de gamer (bv. snel verveeld) en de context (bv. wel/geen ouderlijke controle) bepalen samen of het gamen problematisch is of kan worden.