Skip to main content

Voor studenten en leerlingen

Ben je student hoger onderwijs of leerling aan de middelbare school en heb je een vraag voor VAD? We zetten de meest gestelde vragen en antwoorden voor je op een rij.

Vragen over projecten, stages, bachelor- en masterproeven

Ik ben student aan een hogeschool of universiteit en wil graag een interview of gesprek met een VAD-medewerker.

Zou je graag een interview afnemen voor een opdracht aan de hogeschool of de universiteit? Stuur je vraag dan via vad@vad.be. Geef zoveel mogelijk informatie over de inhoud van het interview, dan gaan we na of een van onze collega’s hierop kan ingaan. Zo niet, dan doen we ons best om je door te verwijzen. 

Ik ben leerling in een middelbare school en wil graag een interview of gesprek met een VAD-medewerker.

Wil je een interview voor een schooltaak aan de middelbare school, dan kunnen we daar helaas niet op ingaan. We ontvangen ontzettend veel vragen van scholieren die een interview of gesprek wensen. De medewerkers van VAD en De Druglijn hebben jammer genoeg niet de nodige tijd beschikbaar om in te gaan op deze vragen.

We hebben wel een heleboel nuttige info om jou op weg te helpen met je schoolopdracht. Zo vind je op onze websites een schat aan informatie die waarschijnlijk een antwoord biedt op je vragen. Check: www.druglijn.be/over-ons/schoolopdracht-drugs/
In de catalogus kan je materiaal van VAD over alcohol, drugs, psychoactieve medicatie, gokken en gamen downloaden of bestellen.

Is een interview of gesprek toch noodzakelijk voor je schooltaak, dan kan je contact opnemen met de regionale preventiewerkers.

Kan VAD mijn bachelorproef begeleiden?

VAD kan je bachelorproef enkel begeleiden als er een praktisch luik aan je bachelorproef is met een onmiddellijke relevantie voor VAD. Denk bijvoorbeeld maar aan een bachelorproef waarin je een bepaald materiaal of een methodiek ontwikkeld door VAD evalueert. 

Als je wil dat VAD je bachelorproef begeleidt, contacteer dan Else De Donder. Geef volgende zaken duidelijk mee in je e-mail:

 • timing (opstart, deadline, …)
 • onderzoeksvraag
 • onderzoeksmethode (literatuurstudie, praktijkonderzoek, …)
 • wat je verwacht van VAD (feedback, aanwezig zijn bij je verdediging, …)

Op basis van deze gegevens zal VAD beslissen of we je bachelorproef al dan niet kunnen begeleiden.

Als er geen onmiddellijke relevantie is voor VAD, kunnen onze partners uit het regionale en lokale preventiewerk je hier misschien mee helpen. Bachelorproeven vragen vaak om praktijkgerichte feedback en ondersteuning. Regionale en lokale preventiewerkers staan middenin het werkveld  en zijn daarom veel beter geplaatst om je hiermee te helpen. Je vindt hun contactgegevens hier

Kan VAD mijn masterproef begeleiden?

Als je wil dat VAD je masterproef begeleidt, contacteer dan Else De Donder. Geef volgende zaken duidelijk mee in je e-mail:

  • timing (opstart, deadline, …)
  • onderzoeksvraag
  • onderzoeksmethode (literatuurstudie, praktijkonderzoek, …)
  • wat je verwacht van VAD (feedback, aanwezig zijn bij je verdediging, …)

Op basis van deze gegevens zal VAD beslissen of we je masterproef al dan niet kunnen begeleiden.

Kan ik als hogeschoolstudent een stage lopen bij VAD?

Als hogeschoolstudent kan je geen stage lopen bij VAD, maar wel bij De Druglijn. VAD kan niet genoeg praktijkervaring bieden om aan te sluiten bij een hogeschoolopleiding. Stageplaatsen bij De Druglijn zijn wel beperkt. Indien De Druglijn geen stageplaats meer heeft, kunnen we je verder doorverwijzen om een geschikte stage te vinden.

Kan ik als universiteitsstudent een stage lopen bij VAD?

Ja, je kan een aanvraag indienen om bij VAD stage te lopen. Mail hiervoor naar Else De Donder.

Kan VAD mijn projectwerk (hogeschool) begeleiden?

Ben je een hogeschoolstudent? Dan kan VAD je projectwerk niet begeleiden. Dit vraagt een te grote tijdsinvestering van de VAD-medewerkers en bovendien kunnen we niet de nodige praktijkgerichte feedback en ondersteuning bieden.

We verwijzen je dan ook graag door naar onze partners die beter geplaatst zijn om je projectwerk te begeleiden.

Kan VAD mijn projectwerk (universiteit) begeleiden?

Ben je een universiteitsstudent? Dan bekijkt VAD ad hoc of we je projectwerk kunnen begeleiden. Stuur je aanvraag met de nodige info naar Else De Donder.