Skip to main content

Voor de pers

VAD vzw is het Vlaams expertisecentrum voor alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie en gedragsgebonden verslavingen zoals gamen en gokken. De Druglijn is de publieksservice van VAD. Hier kan iedereen terecht met vragen over drank, drugs, pillen, gamen of gokken.

Op de hoogte blijven?

VAD heeft nieuwsbrieven over preventie, onderzoek en hulpverlening.

Perscontact

Persberichten die door VAD verspreid worden, vermelden steeds de bestgeplaatste persoon die je kan contacteren voor meer toelichting.

Op zoek naar andere informatie?

  • Voor standpunten, visie en duiding bij cijfers, kan je Katleen Peleman, directeur VAD contacteren via 02 423 03 34 of katleen.peleman@vad.be.
  • Gaat je vraag specifiek over De Druglijn of over de effecten of risico’s van drank, drugs, pillen, gokken of gamen, neem dan contact op met Tom Evenepoel, coördinator De Druglijn, via 0485 07 68 04 of tom.evenepoel@druglijn.be.
  • Bij afwezigheid, neem contact op met het secretariaat 02/423.03.33 of vad@vad.be.

Nieuws over drank en drugs: zo bericht je constructief

Internationaal onderzoek bevestigt dat berichtgeving een belangrijke impact heeft op hoe mensen met deze thema’s omspringen. Die impact kan gewenst, maar ook onverwacht ongewenst zijn. Ze kan het bijvoorbeeld doen lijken alsof drugs alomtegenwoordig, en dus ‘genormaliseerd’ zijn. Terwijl de grote meerderheid van de mensen geen drugs gebruikt en dat gebruik ook afkeurt. Zulke berichtgeving kan bij de ene de drempel voor gebruik verlagen en de andere onnodig beangstigen. Of omgekeerd: berichtgeving kan mensen die gebruiken of problemen hebben stigmatiseren, wat het moeilijker maakt om hulp te zoeken.

Gelukkig kan het ook anders. VAD en de VVJ werkten samen zes vuistregels uit die jou als journalist de nodige houvast geven.

Cijfers en info drugs

Wil je snel een overzicht van alle beschikbare cijfers van de laatste tien jaar over alcohol, drugs, gamen of gokken? Bekijk dan de jaarlijks geactualiseerde factsheets.

Vil je meer weten over het alcohol- en druggebruik van jongeren en jongvolwassenen? VAD voert onderzoek bij scholieren, studenten in het hoger onderwijs en uitgaanders.

Wil je een beknopt overzicht (Wat is het? Wat zijn de effecten en risico’s?, …), lees dan de infofiches Drugs ABC.

Wil je je grondig verdiepen, raadpleeg dan de uitgebreide dossiers.

Doorverwijzing

Media-aandacht voor drank, drugs, pillen, gokken of gamen kan heel wat vragen of bezorgdheden bij het publiek oproepen. Daarom is het zinvol om bij verslaggeving te verwijzen naar De Druglijn.

Bijvoorbeeld: Voor alle vragen over drank, drugs, pillen of gokken kan je anoniem terecht bij De Druglijn. Bel 078 15 10 20 of chat en mail via druglijn.be.