Skip to main content

Over VAD

VAD is het Vlaams expertisecentrum voor alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie, gokken en gamen. Het is de partnerorganisatie van de Vlaamse overheid in het kader van het preventiebeleid voor alcohol- en andere drugproblemen. De Druglijn is de publieksservice. VAD is ook de koepel van de Vlaamse organisaties die werken rond alcohol en andere drugs.

Contacteer ons

Ben je student hoger onderwijs of leerling aan de middelbare school en heb je een vraag voor VAD?

Werk je voor de pers? Heb je specifieke vragen of ben je op zoek naar meer duiding bij cijfers?

VAD, Vanderlindensraat 15
1030 Brussel
vad@vad.be
02 423 03 33

Vlaams expertisecentrum Alcohol
en andere Drugs

Onze missie

Onze missie is om vanuit een wetenschappelijk onderbouwd gezondheids- en welzijnsperspectief

  • de alcohol- en drugthematiek bespreekbaar te maken
  • (inter)sectorale netwerken uit te bouwen
  • een kwaliteitsvolle aanpak van de alcohol- en drugthematiek te ondersteunen

Onze doelgroepen

Het expertisecentrum richt zich zowel op de Vlaamse bevolking in het algemeen, als op ‘intermediairs’. Dat zijn mensen die professioneel met alcohol- of ander druggebruik in aanraking kunnen komen, zoals preventiewerkers, psychologen en artsen, maar ook leerkrachten, welzijnswerkers, uitbaters van nachtclubs, werkgevers, medewerkers in stads- en gemeentebesturen, enzovoort.

Meer weten over VAD?

Lees de artikels over onze missie, historiek en werking

Koepel van de Vlaamse organisaties die werken rond alcohol en andere drugs

VAD is een vereniging met een 80-tal leden, die allemaal werken rond het thema alcohol en andere drugs. Het gaat om organisaties die zich specialiseren in preventie, vroeginterventie, harm reduction, hulpverlening en onderzoek. Dat zijn onder andere Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG), Medisch Sociale Opvangcentra (MSOC), ambulante centra, crisis- en dagcentra, ontwenningsafdelingen van psychiatrische ziekenhuizen en therapeutische gemeenschappen. Door het nauwe contact met onze leden, staan we dichtbij de praktijk, en kunnen we beroep doen op de expertise van de praktijkwerkers. 

VAD is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw). De statuten bepalen de werking. De leden vormen de algemene vergadering. Zij keuren de begroting en het jaarplan goed en kiezen het bestuursorgaan. Het dagelijks bestuur voert de beslissingen van het bestuursorgaan uit en zorgt voor de dagdagelijkse goede gang van zaken.

Partnerorganisatie van de Vlaamse overheid

De Vlaamse overheid voert een preventiebeleid voor alcohol- en andere drugproblemen. VAD is de officiële partnerorganisatie voor alcohol, drugs, psychoactieve medicatie, gokken en gamen, en dat vanuit welzijns- en gezondheidsperspectief. In dat kader verzamelen en verwerken we informatie, ontwikkelen we preventiemethodieken die we dan ook implementeren en evalueren, en organiseren we vorming.

VAD zet haar thema’s op de maatschappelijke agenda

Op regelmatige tijdstippen zetten we bepaalde onderwerpen in de schijnwerpers. Enkel zo kunnen we een draagvlak creëren voor noodzakelijke maatregelen, werken aan attitudes over alcohol en andere drugs, en vaardigheden versterken om ermee om te gaan. We doen dat bijvoorbeeld via persacties en campagnes. Daarnaast formuleren we ook beleidsaanbevelingen op basis van de praktijk en van evidence-based literatuur. We beantwoorden ook vragen van overheid, onderzoekers, praktijkwerkers en pers.

de onderzoeksdatabank