Skip to main content
  • Home
  • Artikels
  • Een dag uit het leven van… een groepsbegeleidster in een Therapeutische Gemeenschap voor Dubbeldiagnose, De Sleutel

Een dag uit het leven van… een groepsbegeleidster in een Therapeutische Gemeenschap voor Dubbeldiagnose, De Sleutel

We volgen een groepsbegeleidster in een TG één dag. Hoe ziet haar doorsnee werkdag eruit?

07u40
Ik kom toe op het werk en ik begin met de voorbereidingen van de briefing. Om 07u55 geef ik de bewoners hun medicatie. De bewonersverantwoordelijke (BV) komt de verzoekjes binnenbrengen. Ik sorteer ze en neem het logboek door om mijn collega’s tijdens de briefing te kunnen inlichten over hoe de dag gisteren verlopen is.

08u30
We starten met de bewonersvergadering. Elke bewoner vertelt kort hoe zijn avond en nacht is geweest en hoe dat hij er nu bij zit. Elke bewoner neemt ook een voornemen van de dag en we sluiten af met een vrolijke noot. De bewoners hebben een pauze en beginnen dan met hun projecten (=werken op de werkvloer).

09u
Mijn collega’s zijn toegekomen en we beginnen met de briefing. Ik leg ook een paar verzoekjes voor die we bespreken in team. Na de briefing verdeel ik de taken van vandaag aan de groepwerkers. Ikzelf begin met het beoordelen van de verzoekjes.

10u
We bereiden de fasegroep voor. Vandaag is het fasegroep 1. We hebben het onder meer over wat voor welke bewoner nu het meest relevant is om rond te werken in deze fasegroep en rond welk ‘werkpunt’ er gewerkt kan worden. Tijdens de fasegroep schrijf ik verder aan een seminar over vrijetijdsbesteding.

11u30
Mijn collega’s komen terug uit de fasegroep en we hebben een nabespreking met het volledig team. Ondertussen komt de BV melden dat een bewoner apart is gaan zitten in de stille ruimte. Het is een van onze jongste bewoners en zijn verantwoordelijke (V) gaat de situatie verder onderzoeken. De V krijgt te horen dat de bewoner zich beledigd voelt door een van zijn peers. De V geeft hem mee dat hij hier rond kan werken in onze encountergroep. De bewoner ziet dat zitten.

12u
Ik doe een overdracht met de BV en geef hem de verzoekjes van de bewoners terug. We bespreken ook de vragen van de medewerkers die via de V’s werden doorgegeven aan de BV. Nadien bespreek ik deze vragen ook met mijn collega’s.

12u40
Ik geef de bewoners hun middagmedicatie en we gaan allemaal aan tafel voor de lunch.

13u15
Ik geef een overdracht aan de collega van de late dienst aan de hand van onze checklijst en laat weten wat zeker nog moet worden opgevolgd.

13u30
Om 14u is het hervalpreventie voor de bewoners in 2de en 3de fase. We zitten met het ganse team samen voor een voorbespreking. We willen in deze sessie het begeleiden van jongere bewoners bespreken met de oudere bewoners. De hervalketens zullen voor volgende week zijn. Wel zal er nog tijd gemaakt worden om de hoge-risico-situaties die de bewoners zijn tegengekomen afgelopen weekend te bespreken. Ook de planningen voor volgend weekend zullen aan bod komen.
Terwijl mijn collega’s de sessie geven, noteer ik al enkele gebeurtenissen in ons logboek.

15u
Er volgt een nabespreking van de sessie hervalpreventie. Er zijn veel goede ideeën binnengekomen van de bewoners. Ik agendeer deze ter bespreking in ons groepswerkersoverleg van morgen.

15u45
De dag zit erop en ik vertrek huiswaarts. Het was weer een boeiende dag!