Skip to main content

Online steun bij herstel

Om cliënten bewust te maken van online valkuilen, ontwikkelde De Sleutel een psycho-educatief aanbod over ‘Online steun voor herstel’. Dit aanbod maakt deel uit van de manual ‘Herstel in zicht’.

Herstel in Zicht

Het Crisisinterventiecentrum (CIC) van De Sleutel ontwikkelde de manual ‘Herstel in Zicht’ met acht psycho-educatieve sessies over chronisch middelengebruik. De sessies werden samen ontwikkeld met Hogeschool Gent en bieden wetenschappelijk onderbouwde educatie en informatie die in groep wordt verwerkt. Het materiaal is ook bruikbaar in andere settings. De thema’s, de doelen en de methodiek kan je zowel ambulant als residentieel gebruiken. Volgende inhouden komen aan bod: een dag als een ander, waar sta ik?, effecten van alcohol, obstakels, waarden, drugs, doelen, online steun voor herstel.

Online steun voor herstel

De laatste sessie focust op online steun voor herstel. Toch wel uniek dat ook dit thema aan bod komt in een psycho-educatief pakket. De oefeningen uit deze sessie richten zich op het gebruik van online communicatie. Cliënten leren in deze sessie:

  • Tips om verstandig internet te gebruiken en betrouwbare infobronnen te herkennen.
  • De valkuilen en de voordelen van werken via internet.
  • De online mogelijkheden om hun herstel te ondersteunen.

Online uitdagingen

Net zoals de andere sessies uit het handboek, bestaat de sessie uit oefeningen, die de cliënt individueel of in groep moet maken. Na elke oefening is er ruimte voor reflectie in groep. Belangrijk voor deze sessie is wel dat de deelnemers over een computer, tablet of smartphone beschikken. Cliënten worden uitgedaagd om na te denken over wat ze nu al online doen en ze gaan op zoek naar online hulpmogelijkheden (zoals online zelftest of –hulp). Ze krijgen de opdracht om nuttige websites te bezoeken en relevante e-bronnen in groep te bespreken.

Je IP-adres is niet anoniem

Aan het einde van de sessie krijgen cliënten tips om verstandig online te gaan:

  • Gokken, gamen en shoppen zijn uitgevonden om geld op te leveren.
  • Je IP-adres is niet anoniem.
  • Likes zijn leuk, maar verlies jezelf er niet in.

Cliënten mediawijs maken

In de huidige, fel gedigitaliseerde wereld is het geen overbodige luxe dat zowel medewerkers als cliënten “mediawijs” gemaakt worden. Het is een noodzaak om kwetsbare mensen weerbaar te maken tegen digitale verleidingen. Op die manier helpen we hen een beter (in)zicht te krijgen op mogelijk schadelijke intenties van hun digitale vrienden. Mediawijsheid stimuleren is, ook in de (drug)hulpverlening, een opdracht om sterker te staan tegenover digitale verleiders. Het helpt om inzicht te krijgen in mogelijke gevaren van sociale media en veelvuldig schermgebruik.

Drempels

Er zijn enkele praktische en technische drempels. Is het bijvoorbeeld toegelaten om cliënten op het netwerk van de instelling online te laten gaan? Is het technisch mogelijk om een filter in te stellen zodat bepaalde informatie niet kan opgezocht of gevonden worden. Zijn er iPads beschikbaar? En is die stap naar het wereldwijde net, nu voor die bepaalde cliënt wenselijk? Zo is een dealer online snel gevonden of kan je online zelf gecontacteerd en verleid worden door een dealer.

Zelf interesse

Meer info over de inhoud of de prijs van de manual vind je op www.desleutel.be of bij Paul De Neve.