Skip to main content

OpStap Gent

Vanuit de overtuiging “The opposite of addiction is not sobriety, it is human connection.” ( Professor David Best; Sheffield Hallam University,Melbourne Monash University), startte de Dienst Outreachend Werken van de Stad Gent vier jaar geleden met OpStap. OpStap is een sociaal activeringsproject voor de meest kwetsbare (ex-)druggebruikers van Gent. Het biedt hun de kans om hun sociaal netwerk te versterken en een zinvolle dagbesteding te hebben. Het team organiseert laagdrempelige ontmoeting en doet aan sociale activering. Harm reduction staat centraal in de werking.

OpStap is een uniek project waarbij de doelgroep op eigen tempo basisactivering kan opbouwen. De werking kan een mogelijkheid bieden tot doorstroming naar vrijwilligerswerk, sociale tewerkstellingsprojecten, reguliere arbeidsmarkt , … . Voor sommige deelnemers echter zal OpStap het hoogst haalbare blijken op het vlak van dagbesteding.

Sociale activering via…

Inloop en ontmoeting

Twee namiddagen per week kunnen gasten terecht in het Baudelohof, tijdens de inloop op maandag- en vrijdagnamiddag van 14u tot 17u. Bezoekers kunnen er elkaar en de medewerkers ontmoeten in een ongedwongen en huiselijke sfeer.
Geregeld komen sprekers langs of worden workshops gegeven. (EHBO, sociale media, gezonde voeding, huisvesting, mindfulness, … ).

Vrijetijdsactiviteiten

Wekelijks is er één vrijetijdsactiviteit op woensdag (sporten, wandelen, samen koken en eten, museumbezoek, daguitstap … ). Die is gratis (behalve de maaltijd: 1€) en toegankelijk voor iedereen uit de doelgroep. Geregeld komen daar extra activiteiten bij, naar gelang het aanbod (voetbalmatch KAA Gent, theatervoorstelling, Boksgala, …). Jaarlijks trekken we er ook eens voor drie dagen op uit naar de Ardennen.

Vrijwilligerswerk

Gasten die er klaar voor zijn om de handen uit de mouwen te steken, krijgen de kans om ervaring op te doen met kleine werkjes (koken, poetsen, allerhande klussen, spuitenpatrouille, …). Gasten met een ‘vrijwilligerscontract’, die voldoen aan de voorwaarden, kunnen zich wekelijks inschrijven voor maximaal twee opdrachten. Er wordt geen verplichte regelmaat opgelegd! Wel wordt verwacht dat afspraken nagekomen worden. Voor het geleverde werk ontvangen ze een vrijwilligersvergoeding van 4€/u. De opdrachten beperken zich tot 2 of 3 uurtjes werken. Ze gebeuren steeds samen met een medewerker van OpStap.
De eisen voor reguliere en zelfs sociale tewerkstelling liggen voor onze doelgroep vaak nog te hoog. Er zijn echter veel manieren van activering om aan de maatschappij te participeren en een positievere beeldvorming te bevorderen.

Het verschil met andere activeringstrajecten?

Veel mensen uit de doelgroep willen werken. Er bestaan heel wat sociale tewerkstellingsprojecten, arbeidszorgprogramma’s, leerwerkplekken, enz. om hen voor te bereiden op of als alternatief voor de reguliere arbeidsmarkt. Voor een groot deel van onze doelgroep is ook deze stap echter nog te groot of komt die te vroeg. Er is nood aan een sociale activeringsaanpak waar mensen geleidelijk aan en op eigen tempo in kunnen stappen. Waar ze meer structuur in hun leven kunnen opbouwen en met werk kunnen experimenteren. Via onze inloop, activiteiten en vrijwilligerswerk willen we hen positieve ervaringen laten opdoen en hen nieuwe persoonlijke doelstellingen helpen realiseren. Sommigen zullen op termijn misschien de volgende stap kunnen zetten naar een meer gestructureerde arbeidsactivering, voor anderen is datgene wat wij bieden het hoogst haalbare en dat is ook ok.
OpStap dient dan ook gezien te worden als een brug naar, en zeker niet als een concurrent van andere activeringsprojecten. Gasten die wel doorstromen, maar falen, zijn ook steeds opnieuw welkom!