Skip to main content

Uitgelezen! Wat ons nuchter houdt

“Wat ons nuchter” houdt is een bundeling van meer dan 200 vaardigheden, redenen en tips die helpen om alcohol- of drugvrij te leven. De coauteurs van het boek zijn de deelnemers van een drie jaar gevolgde zelfhulpgroep in de Verenigde Staten. De redenen die zij aangeven als ”wat hen nuchter houdt”, beschouwen ze als hun belangrijkste bestaansredenen. Die redenen hebben immers geholpen tot het bereiken van een nieuwe, nuchtere levensstijl.

Vaardigheden, redenen en tips

Elke vaardigheid, reden of tip wordt door auteur Roland Levy LMHC gekaderd. Op die manier wordt de context waaruit de coauteurs hun belevingen deelden, zo accuraat mogelijk weer­gegeven. En zo blijft het ook leesbaar en herkenbaar voor de lezers van het boek.

De auteur, zelf nuchter sinds 1989, beseft en benadrukt dat de aangereikte methodes een gids zijn, dat dit boek slechts één van de vele wegen naar nuchterheid is en dat het er tegelijkertijd geen garantie op biedt. Hij wil met het boek wel de duur van een hervalperiode beperken en vooral hoop geven aan lotgenoten. De auteur nodigt hen dan ook uit om de verschillende aangereikte wegen te onderzoeken en uit te testen om de drang naar alcohol en drugs blijvend te kunnen weerstaan.

De vaardigheden die iemand nuchter houdt, kunnen volgens de coauteurs zeer uiteenlopend zijn. Zo geven ze redenen om nuchter te blijven, zoals “Romantiek”, “Het plezier uit de kleine dingen in het leven”, maar zijn er ook tips, zoals “Vermijd parasoldrankjes” of “Neem het leven niet al te ernstig op”. Sommige vaardigheden worden vanuit negatief oogpunt omschreven, zoals “Angst voor de dood”, “Eenzaamheid”, andere zijn dan weer een en al positiviteit, zoals “het huwelijk”, “zin voor humor’ of ‘het goede weer”.

Wat iemand nuchter houdt, zit ‘m soms in de kleinste dingen en het is net de combinatie van deze kleine dingen die iemand nuchter houdt. Eén vaardigheid op zich biedt geen garantie op nuchterheid, het is de combinatie ervan die de beste kans op herstel biedt. Dit is de boodschap die je als lezer al na enkele pagina’s meekrijgt.

“Zonder enige aanvaarding zijn we gedoemd tot een leven vol frustratie en vervreemding. Hervallen is dan nooit veraf. Aanvaarding kan gezien worden als het stoppen van de ontkenning. (…) Als we blijven ontkennen, hangen we vast in een status quo, waarin onze verslaving ons vastpint en ons elke hoop op een beter leven ontneemt.”

Roland Levy LMHC

Kleine en grote levenslessen

Dit boek wil voor lotgenoten als gids dienen naar een volkomen nieuw en zinvol leven. Het overbrugt de kloof tussen clean of nuchter worden en dat dan ook blijven. Het boek bevat voldoende levenslessen zodat het ook voor niet-(ex)gebruikers leuk is ter hand te nemen. De inhoudstafel, waarin alle vaardigheden, redenen en tips als hoofdstukken worden opgelijst, kan overweldigend lijken. Maar al snel kom je er als lezer achter dat elk hoofdstuk (in het toch wel dunne boek, 109 pagina’s) slechts één alinea bevat en luchtig te lezen is. Bovendien nodigt het boek uit die hoofdstukken uit te zoeken die voor jezelf interessant lijken.

Auteur: Roland Levy LMHC
Copyright Nederlandse Vertaling © 2017 ZelfZorg vzw