Skip to main content

Vlaamse conceptnota verslavingszorg

De zesde staatshervorming heeft er voor gezorgd dat heel wat bevoegdheden op vlak van verslavingszorg werden overgeheveld naar Vlaanderen. Deze bevoegdheidsoverdracht is een opportuniteit voor Vlaanderen gebleken om een eigen integrale visie op de verslavingszorg te vertalen in concrete actiepunten.

Integratie in geestelijke gezondheidszorg

Voor wie er nog mocht aan twijfelen: de verslavingszorg zal geïntegreerd worden in de geestelijke gezondheidszorg en een decretale basis krijgen in een nieuw uit te werken decreet betreffende de geestelijke gezondheidszorg.

De conceptnota verslavingszorg met de 27 acties komt niet uit de lucht vallen en bouwt verder op de conclusies die samen met de sector en ervaringsdeskundigen gemaakt zijn op het congres herstelgerichte verslavingszorg van 30 oktober 2015.

Actiepunten

Met de actiepunten wil de Vlaamse Regering:

  • De toegankelijkheid van zorg en hulpverlening voor mensen met een verslavingsprobleem bevorderen en exclusie van mensen met een verslavingsprobleem tegengaan.
  • Gepaste ketenzorg (matched care) voorzien en zorgpaden ontwikkelen voor personen met een verslavingsprobleem om flexibele zorgtrajecten en zorg op maat mogelijk te maken. Die ketenzorg is zorg verleend door verschillende zorgverleners en helemaal afgestemd op een patiënt
  • Kwaliteit en innovatie in de verslavingszorg verder ontwikkelen.
  • Verslavingsdeskundigheid bevorderen
  • Een integraal beleid rond verslaving verwezenlijken
  • Een coherente en aangepaste financiering uittekenen voor de verslavingszorg door meer financiële zekerheid bieden door het harmoniseren en structureel verankeren van subsidiestromen.
  • Valoriseren van ervaringsdeskundigheid binnen de verslavingszorg

Al deze doelstellingen worden in de nota geconcretiseerd in actiepunten en zijn terug te vinden zijn in de volledige conceptnota. Je kan deze conceptnota hiernaast downloaden.