Skip to main content
  • Home
  • Artikels
  • Zelfzorgcampagne #Leefzonderfilter is terug: hoe gaat het écht met jou?

Zelfzorgcampagne #Leefzonderfilter is terug: hoe gaat het écht met jou?

Wegens succes herhaald: de zelfzorgcampagne ‘Leef zonder filter’ wordt op initiatief van Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin hernomen. Vorig jaar bereikte de campagne om en bij de 360.000 Vlaamse jongeren of 70% van de doelgroep tussen 16 en 24 jaar. Deze jongeren kregen de boodschap mee om even de filter, de schijn dat alles altijd oké is, op sociale media af te gooien en te tonen hoe het écht met hen gaat.

Jongvolwassenen zijn een kwetsbare doelgroep als het om hun geestelijke gezondheid gaat. Volgens cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) kampt 1 jongere op 5 met psychische problemen. Studies tonen aan dat tot 75% van de psychische problemen aanvatten voor het 25ste levensjaar. Voor die jonge doelgroep zijn sociale media zoals Facebook en Instagram een deel van hun leven, vaak echter dragen die nieuwe media bij tot een vertekend beeld van hun leefwereld. De constante stroom succesverhalen van hun vrienden en contacten via deze media doet uitschijnen dat de wereld er meestal veel rooskleuriger uitziet dan wat zij in hun nabije omgeving en persoonlijke leven ondervinden. Op die manier krijgen jongeren al snel het gevoel dat het niet oké is om je eens wat minder te voelen.

“Kinderen, jongeren en jongvolwassenen zijn erg beïnvloedbaar door de filter die sociale media hen vaak voorhouden. De campagne wil hen daarop wijzen, zodat ze beseffen dat er niets mis is om je eens onzeker of ongelukkig te voelen. Het is belangrijk om op die momenten ook te durven praten over hoe je je écht voelt, maar ook om controle te houden over wat je over jezelf allemaal prijsgeeft. Via de website leefzonderfilter.be reiken we hen tips aan om hiermee om te gaan en mentaal sterker te staan. Op die manier gaan preventie, zelfzorg en hulpverlening hand in hand om sterker in het leven te staan en geestelijke gezondheidsproblemen aan te pakken.”

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Campagne ‘Leef zonder filter’

‘Hoe gaat het écht met jou?’ Net zoals in de vorige editie vertrekt de herhalingscampagne vanuit deze centrale vraag. Het antwoord op de vraag moet je meestal niet zoeken op sociale media, want daar verzwijgt een beeld immers vaak meer dan 1.000 woorden.

Toch probeert de campagne net via diezelfde sociale media de jongvolwassenen van 16 tot 24 jaar te bereiken. Populaire social influencers Jamie-Lee Six en Fabian Feyaerts zullen als gezicht van de campagne regelmatig een post of story op hun sociale media plaatsen. Onder de hashtag #leefzonderfilter geven ze daarbij aan hoe ze zich soms echt voelen en hoe ze met die gevoelens omgaan. Ook radiozender MNM en het online jongerenplatform TAGMAG trekken mee aan de kar. Tijdens ‘Planeet De Cock’ en ‘Generation M’ brengen de radiomakers het campagnethema ter sprake en gaan hierover met jongeren het debat aan. TAGMAG biedt zijn platform aan om diezelfde boodschap mee uit te dragen via o.a. een reportagefilmpje.

De campagne verwijst voor meer info door naar www.leefzonderfilter.be. Die website reikt jongeren een aantal tips aan. Door goed voor jezelf te zorgen, te praten over je problemen of zorgen, te sporten, gezond te eten, … bouw je mentale weerbaarheid op en kunnen psychologische problemen voorkomen worden.

Vlaams Actieplan Geestelijke Gezondheid

De zelfzorgcampagne kadert in het Vlaams Actieplan Geestelijke Gezondheid en sluit nauw aan op het Actieplan Jongvolwassenen. Het is een expliciete doelstelling om met deze campagne de zelfzorg onder jongeren te versterken.

Deze campagne werd gerealiseerd samen met het Vlaams Instituut Gezond Leven en wordt ondersteund door de Ambrassade, cachet, eetexpert.be, Te Gek?!, Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD), Vroege Detectie en Interventie bij Psychiatrische Stoornissen (VDIP), Vlaamse jeugdraad, Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) en het Steunpunt Geestelijke Gezondheid.