Skip to main content

Dossier Medisch gecontroleerde heroïneverstrekking

De combinatie van farmacologische en psychosociale interventies is vandaag het meest gangbare antwoord op een heroïneverslaving. Toch bestaat er een kleine groep van ernstig heroïneverslaafden die geen baat blijkt te hebben bij het bestaande hulpverleningsaanbod. Sinds de jaren ’90 wordt er voor deze chronische ‘multiprobleem’ cliëntengroep op verschillende plaatsen geëxperimenteerd met alternatieve substitutietherapie door middel van de verstrekking van diacetylmorfine binnen een medisch en een gesuperviseerd behandelingskader. Dit dossier is een actualisering van het dossier van 2006 met vooral een update van de beschikbare literatuurgegevens over dit concrete harm reductioninitiatief. Naast een uitgebreid hoofdstuk ‘wetenschappelijke evidentie’ gewijd aan de resultaten van de verschillende buitenlandse studies is er ook een hoofdstuk exclusief gewijd aan het Belgische pilootproject TADAM.