Skip to main content

Druglijnjaarverslag 2022

De Druglijn verwerkt en analyseert jaarlijks anonieme gegevens over de vragen die de lijn krijgt. Het resultaat lees je in het jaarverslag. De cijfers kunnen helpen om de eigen werking bij te sturen, maar ook om bepaalde knelpunten of evoluties te signaleren aan het preventiewerk, de hulpverlening of de overheid. Daarnaast leveren deze cijfers ook een uniek beeld van de vragen over drank, drugs, pillen en gokken die in Vlaanderen leven.