Skip to main content

Een geïntegreerde aanpak voor veranderingsresistente probleemdrinkers

Dit rapport formuleert een antwoord op volgende onderzoeksvragen: 1) Wat zijn alternatieve strategieën naar de doelgroep van veranderingsresistente drinkers? 2) Zijn er goede praktijkvoorbeelden gerealiseerd? 3) Wat zijn de knelpunten en noden in de huidige Vlaamse welzijns- en gezondheidzorg naar deze doelgroep? 4) Wat zijn concrete mogelijkheden voor een alternatieve strategie naar deze doelgroep in Vlaanderen? Het innoverend VAD-project “Een geïntegreerde aanpak naar veranderingsresistente drinkers” had als doel om zicht te krijgen op de knelpunten, noden en mogelijkheden in de huidige hulpverlening naar personen met een chronische alcoholverslaving, die veranderingsresistent zijn op vlak van hun gebruik. Dit rapport is het resultaat van het verkennend onderzoek in dit project.