Skip to main content

Gebruiksruimtes: visie vanuit het gezondheidsperspectief

Gebruiksruimtes zijn een zinvolle aanvulling op het palet aan voorzieningen op vlak van drughulpverlening, ook in Vlaanderen. Het installeren van een gebruiksruimte mag zeker niet ten koste gaan van andere vormen van hulpverlening. De concrete uitwerking van een gebruiksruimte is afhankelijk van de lokale situatie. Er zal altijd rekening gehouden moeten worden met allerhande elementen. Het voornaamste hierbij is dat een gebruiksruimte sterk geïntegreerd dient te zijn in de lokale, integrale aanpak van het drugsfenomeen. In deze visietekst komen volgende punten uitgebreid aan bod:
  • Situering
  • Definitie
  • Concrete beschrijving
  • Doelstellingen
  • Resultaten: argumenten om een gebruiksruimte onderdeel te maken van een integraal Vlaams drugbeleid
  • Voorwaarden voor de inplanting van een gebruiksruimte
  • Verwachte voordelen, nadelen, risico’s bij de inplanting van een gebruiksruimte