Skip to main content
Dit is een les voor inburgeraars die kan gegeven worden binnen de lessen Maatschappelijke Oriëntatie van het Onthaalbureau. De les duurt ca. 2 uur. De leidraad vormt een bijlage bij de vorming ‘Als Kleine Kinderen Groot Worden’, zodat deze aan de inburgeraars kan gegeven worden. Deze handleiding geeft extra tips over het gebruik van de verschillende methodieken bij andere culturen, in de context van een inburgeringstraject. Dit pakket is enkel digitaal beschikbaar. Je kan het materiaal (incl. filmpjes) downloaden via onderstaande links. Kies de taal waarin je de filmpjes nodig hebt: