Skip to main content

Materialen Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag in het uitgaansleven

Online trainings, handelingsprotocol en sensibiliseringsbeelden voor clubs, festivals en (dans)cafés. In samenwerking met Sensoa en Pimento ontwikkelde VAD verschillende materialen om te werken rond seksueel grensoverschrijdend gedrag in het uitgaansleven. Deze materialen worden ingezet tijdens interventies van Safe ’n Sound en tijdens de implementatie van Quality Nights in clubs en op festivals. In het kader van Quality Nights kan een club, festival of (dans)café op verschillende manieren inzetten op het herkennen van seksueel grensoverschrijdend gedrag in het uitgaansleven. Niet alleen door een veilige en positieve omgeving te creëren, maar ook door bezoekers te sensibiliseren om zulk gedrag niet te negeren.

Vorming

Op het VAD-vorminsplatform vind je gratis online trainings rond verantwoord schenken, omgaan met incidenten (alcohol- en druggerelateerd en conflicten) en seksueel grensoverschrijdend gedrag: Wie zich graag verder verdiept, kan daarnaast contact opnemen met Pimento voor de ondersteuning van beleidstrajecten en aanvullende vormingen.

Handelingsprotocol

Werk als uitbaters of organisator zelf een stappenplan uit: Voor de ontwikkeling van het protocol werd het materiaal van Grenswijs gebruikt.

Sensibiliseringbeelden over de 5 A’s

Sensibiliseer bezoekers of omstaanders door het verspreiden van onderstaande beeldmaterialen met de 5A’s (tips om tussen te komen als omstaander). Ze bestaan in verschillende formaten, te downloaden via onderstaande links: De 5A’s kunnen indien gewenst in de eigen huisstijl gebruikt worden. We vragen enkel om Sensoa te vermelden, gelet op het eigenaarschap.

Peer support (Safe ’n Sound)

Het harm reduction en peer support project Safe ‘n Sound zet in op het sensibiliseren van omstaanders aan de hand van de posters met de 5A’s en de poster rond ‘consent’. Daarnaast gebruiken de peers aan de stand de FlirterTwister om laagdrempelig gesprekken te starten met bezoekers. Verder worden ook de kaarten van Eva Mouton verspreid. Ook via Safe ’n Sound worden de bezoekers bevraagd aan de hand van een extra bevraging die zich specifiek richt naar de ervaringen van seksueel grensoverschrijdend gedrag (Nederlands). Daarnaast heeft zij ook nog haar quiz rond seksueel grensoverschrijdend gedrag (NederlandsFransEngels). Tenslotte krijgen de peers van Safe ’n Sound een omstaanderstraining zodanig dat zij deze vaardigheden kunnen toepassen in gesprekken aan de informatiestand. Bezoek de website van Safe ’n Sound

Vragen over dit aanbod?

Shawny Vanhoutteghem (02 422 03 07) Safe ’n Sound, Interreg-project P.A.R.T.Y., Quality Nights, Quality Bars, ATTENT, Feest Wijzer, Jeugd, partydrugs en NPS