Skip to main content
‘Mijn rem’ is een selectieve gespreksmethodiek om 1 op 1 met jongeren in gesprek te gaan over alcohol, drugs en/of gamen. De jongere krijgt meer inzicht in zijn eigen gebruiks- of gedragspatroon, en wanneer dit uit de hand loopt en kan zo iets aan zijn gebruik gaan veranderen.