Skip to main content

Omgaan met groepsdruk

Je kan deze groepsmethodiek gebruiken bij jongeren tussen 14 en 20 jaar. Jongeren ervaren eerst zelf groepsdruk om nadien daarmee aan de slag te gaan. Het doel is om jongeren weerbaar te maken door tips aan te reiken over hoe omgaan met groepsdruk. Je kan de methodiek gebruiken bij groepjes van 5 tot 20 jongeren. Je voorziet hier best 1u 20’’ voor.