Skip to main content

Richtlijn voor alcoholgebruik

  | Factsheet · Alcohol
Deze infofiche vat de richtlijn voor alcoholgebruik overzichtelijk samen Alcohol drinken is een persoonlijke keuze. Als je kiest om alcohol te drinken, dan kan deze richtlijn helpen om te bepalen wanneer en hoe(veel). De richtlijn werd opgesteld in 2016. Er is uiteraard meer over deze richtlijn te vertellen dan dat: Wat is het precieze doel van deze richtlijn? Wat zijn de uitgangspunten? Hoe kwam de richtlijn tot stand? Waarom is er gekozen voor de bepalingen in de richtlijn? Al deze informatie kan je terugvinden in het achtergronddocument.