Skip to main content

Voor- en nadelenbalans

Door zowel oog te hebben voor de voordelen als de nadelen van alcohol- of druggebruik, toon je begrip voor de situatie. Hierbij worden pictogrammen gebruikt, gezien dit soms moeilijk is mondeling te uiten, laat staan in een taal die je niet kent. Je erkent dat er wel degelijk positieve effecten zijn bij gebruik en dat stoppen niet altijd zo makkelijk is. Na de voor- en nadelen in balans te hebben gezet, gaan jullie samen op zoek naar alternatieven. Met deze methodiek kan je het gebruik bespreekbaar maken.