Skip to main content

Wat zegt de wet over alcoholmarketing en etikettering van alcohol?

  | Factsheet · Alcohol
De Belgische alcoholwetgeving wordt verduidelijkt aan de hand van vragen uit de praktijk: Zijn er beperkingen op sponsoring van sportmanifestaties en evenementen voor jongeren?, Welke informatie moet verplicht op het etiket van een alcoholische drank staan? Mag de openbare televisie en radio-omroep alcoholreclame uitzenden?, …