Skip to main content
Je verkent samen met de cliënt wie hij is en waar hij naartoe wil. Je maakt contact met de cliënt als persoon, en niet enkel met zijn probleem. Je leert de cliënt diepgaander kennen, je werkt aan je relatie met je cliënt. Met deze methodiek maak je het gebruik bespreekbaar.