Skip to main content
Je staat stil bij wat iemand nu echt wil. Hierdoor vergroot je zijn motivatie om te werken aan verandering. Je zoekt samen met iemand naar wat voor hem een gewenste situatie is. Zijn perspectief verschuift van de negatieve problemen die hij momenteel ervaart naar een positief toekomstbeeld. Dit versterkt het vertrouwen in verandering en geeft hoop en zicht op een daadwerkelijke aanpak. Deze methodiek gebruik je in het kader van doelbepaling en het werken aan verandering.