Skip to main content
  • Home
  • Artikels
  • Aan de slag met de lokale monitor ‘alcohol & jongeren’

Aan de slag met de lokale monitor ‘alcohol & jongeren’

De lokale monitor ‘alcohol & jongeren’ is een instrument voor lokale preventiewerkers om systematisch na te gaan in welke mate de wetgeving op de verkoop van alcohol aan minderjarigen in hun stad of gemeente wordt nageleefd door de detailhandel en de horeca. De preventiewerkers werken hiervoor samen met 15- en 16-jarige jongeren die in supermarkten, buurt- en nachtwinkels en cafés verifiëren of het voor hen mogelijk is om alcoholische dranken aan te kopen.

De monitor kan gebruikt worden om, in het kader van lokale analyse, na te gaan of er nood is aan meer informatie over de wetgeving rond de verkoop van alcohol aan minderjarigen. Hij kan ook gebruikt worden om de effectiviteit te evalueren van preventieve acties die reeds opgezet werden rond dit thema.

Praktisch

Omdat de monitor volgens een strikt protocol moet worden afgenomen, is het noodzakelijk dat de preventiewerker die ermee aan de slag gaat bij VAD een vorming volgt. Tijdens deze vorming zal hem of haar het protocol stap voor stap worden toegelicht. De verwerking en rapportage van de onderzoeksgegevens gebeurt steeds door VAD. VAD voorziet vervolgens een standaardrapport op maat van de gemeente of stad.

Interesse? Neem contact met David Möbius (02 422 03 72).