Skip to main content

Horeca Vlaanderen steunt lokale monitor VAD

Ongeveer vier op vijf Vlaamse cafés schenkt alcohol en nog meer detailhandelszaken verkopen alcohol aan jongeren onder de wettelijke leeftijdsgrens. Dat blijkt uit de resultaten van de ‘lokale monitors horeca en detailhandel’ van VAD. Het onderzoek gaat na in welke mate de horeca en detailhandel in een bepaalde stad of gemeente de wetgeving naleven op de verkoop van alcohol aan jongeren onder de 16 of 18 jaar. Die wetgeving schrijft voor dat het verboden is bier en wijn te verkopen aan min-zestienjarigen en sterkedrank aan min-achttienjarigen.

Onderzoek

Tussen januari en oktober 2015 bezochten 42 jongeren van 15 en 16 jaar 266 cafés in 8 steden en gemeenten verspreid over 4 Vlaamse provincies. Daarnaast bezochten 30 jongeren van dezelfde leeftijd 185 detailhandelszaken. Volgens een welomschreven protocol en onder begeleiding probeerden de jongeren in deze cafés en winkels alcoholische dranken aan te kopen. In 22% van cafés en 16% van de winkels werd de wetgeving correct nageleefd en werd er dus geen alcohol verkocht aan jongeren onder de wettelijke leeftijdsgrens.

Horeca Vlaanderen was mee vragende partij voor deze monitor en verleende haar actieve medewerking. Afgevaardigd bestuurder Danny Van Assche: “Als beroepsvereniging zetten wij in op kwaliteit, en dat wil ook zeggen verantwoord omgaan met alcohol. Via een correct systeem van monitoring hebben we nu een beter zicht gekregen op hoe men in de sector met de leeftijdsgrens omgaat. Er is duidelijk nog werk aan winkel.”

“Als beroepsvereniging zetten wij in op kwaliteit, en dat wil ook zeggen verantwoord omgaan met alcohol.”

Actieplan

Samen met VAD werkt Horeca Vlaanderen nu een actieplan uit om de sector extra te informeren en sensibiliseren. Ten eerste zijn er aantal bestaande initiatieven, die worden geëvalueerd en verder uitgewerkt. Daarnaast worden ook nieuwe acties ondernomen. “De sensibiliseringscampagne ‘Begin niet te vroeg: -16 geen alcohol, -18 geen sterkedrank’, die de voorbije jaren al liep, zullen we in 2016 terug ruim communiceren”, stelt Van Assche. “In het kader van deze campagne werden stickers en barbriefings verspreid en instructievideo’s voor barpersoneel en kassapersoneel ontwikkeld. We moeten deze beter onder de aandacht brengen. De video’s gaan we verder gebruiken in al de drank-gerelateerde opleidingen van Horeca Vorming. We moeten bij onze ondernemers een ‘sense of urgency’ creëren. In de eerste plaats moet de wetgeving gekend zijn. Hierover zullen we via verscheidene kanalen onze sector informeren. Daarnaast moet het ook in ons land een gewoonte worden om bij twijfel altijd de identiteitskaart te vragen. Willen we problemen of een verstrenging van de wetgeving vermijden, dan moet de huidige regelgeving beter worden toegepast. Punt. ”

“We moeten bij onze ondernemers een ‘sense of urgency’ creëren.”

Er worden ook nieuwe sensibiliseringskanalen gezocht. Verschillende lokale overheden hebben al succesvolle initiatieven genomen. Nu wordt onderzocht welke lokale ondersteuning al dan niet bijdraagt tot betere toepassing van de wetgeving. Via lokale kennis en ervaring en preventiewerkers kunnen goede praktijkvoorbeelden worden uitgewisseld.

Nulmeting

VAD en Horeca Vlaanderen beschouwen deze meting als een nulmoment. Het is belangrijk om deze monitor op regelmatige basis te herhalen en te blijven sensibiliseren en informeren. Er zijn geen sancties aan verbonden. Doel van de lokale monitor is om een constructief lokaal alcoholbeleid te voeren waarbij er samen met de betreffende sectoren op zoek wordt gegaan naar mogelijkheden om hen te ondersteunen bij het naleven van de leeftijdsgrenzen.

Vruchtbare samenwerking

VAD en Horeca Vlaanderen werkten in het verleden al constructief samen. Niet alleen werd een sensibiliseringscampagne over alcohol uitgewerkt, de beroepsvereniging verleende eerder haar steun aan het ‘Quality Nights’-project. Als discotheken, clubs of events zich engageren voor veilig uitgaan en aan een aantal voorwaarden voldoen kunnen ze het Quality Nights label krijgen. De basisvoorwaarden zijn gratis oordoppen, het aanbieden van condooms, initiatieven nemen voor veilig vervoer, het aanbieden van gratis drinkwater indien nodig, de bezoekers degelijke gezondheidsinformatie bieden en werken met getraind personeel. Daarnaast kunnen de uitbaters zelf beslissen om nog een aantal extra services als gezond eten of een EHBO-ruimte aan te bieden. Heel het project heeft tot doel om klanten de kans te geven op een veilige manier uit te gaan.

Feesten, plezier maken en genieten zit in het bloed van de Vlaming. De horeca doet haar best om haar klanten dagelijks deze beleving te bieden. Horeca Vlaanderen werkt mee om dit op een kwaliteitsvolle en verantwoorde manier te laten gebeuren.