Skip to main content
  • Home
  • Artikels
  • Kickwise.be: online tool voor vroeginterventie

Kickwise.be: online tool voor vroeginterventie

Met de hulp van Flanders’ Care ontwikkelden CAD Limburg en CGG Kempen samen kickwise.be, een website met verschillende methodieken voor vroeginterventiewerkers en begeleiders in de jeugdzorg.

Online tool voor vroeginterventie

In het CGG-hulpverleningsaanbod vroeginterventie (VI) wordt met jongeren gewerkt over probleembesef van alcohol- en druggebruik. In dit VI-traject maken hulpverleners gebruik van een aantal methodieken om jongeren te informeren en met hen te reflecteren. Kickwise.be is een online-vertaling van een aantal methodieken.

Bijzondere jeugdzorg

We stelden vast dat bestaande online programma’s, zoals alcoholhulp.be, niet altijd geschikt zijn voor jongeren (resultaten ‘Click for support’ project). Daarnaast kregen we signalen uit de bijzondere jeugdzorg (samenwerkingsverband Drugslink, netwerk kinderen en jongeren LIGANT, de KPC’s) dat zij nood hebben aan methodieken om met jongeren te werken over probleembesef van alcohol- en druggebruik.

Ontwikkeld samen met de doelgroep

Als eerste stap van het project maakten we een selectie van een aantal methodieken die online vertaald konden worden. Deze voorselectie werd gemaakt door de vroeginterventiewerkers van onze organisaties. Daarna organiseerden we focusgroepen met jongeren om deze selectie te verfijnen en eerste feedback te verzamelen. Samen met jongeren uit residentiële en ambulante settings, jongeren uit vroeginterventiegroepen, … bepaalden we de content, de vormgeving, de taal, enz. Na de ontwikkeling van de methodieken, werd alles getest door de jongeren. Een zeer waardevolle oefeningen die heel wat feedback opleverde naar bruikbaarheid. De laatste aanpassingen werden doorgevoerd en de jongeren gaven ons kindje een naam: kickwise.

Kickwise.be

De responsieve website bestaat uit vier methodieken:

  • Een drugpiramide
  • Verhalen van jongeren
  • Een drugbalans
  • Een drugkwis

Piramide

De drugpiramide verklaart met een aantal filmpjes het verloop van gebruik in de verschillende fases. Jongeren kunnen samen met hun begeleider(s) de filmpjes bekijken, hun indrukken bespreken en enkele bijkomende vragen beantwoorden. Jongeren van de Kunsthumaniora van Hasselt zorgden voor het leuke beeldmateriaal.

Voor- en nadelen

De drugbalans gaat dieper in op de voor- en nadelen die jongeren ervaren bij gebruik. Uit een lijst van voor- en nadelen maken jongeren een selectie waarna een virtuele balans zich in beweging zet. Nadien wordt aan de jongere gevraagd om de vier voornaamste voor- en nadelen te selecteren en er een persoonlijk gewicht aan te geven. De balans zet zich opnieuw in beweging. Bijkomende vragen laten de jongere stilstaan bij zijn voor- en nadelen en mogelijk alternatief gedrag.

Drugkwis

Deze methodiek bevat een kennistest van 12 vragen die onze preventie- en vroeginterventiewerkers regelmatig gebruiken om aan psycho-educatie te doen. Per vraag kan de begeleider dieper ingaan op het product of thema. Op het einde van de quiz krijgt de jongere een score.

Aan de slag

De website is gemaakt voor vroeginterventiewerkers en begeleiders in de jeugdzorg, maar kan zeker ook in andere sectoren worden gebruikt. In een ideale situatie ga je als begeleider samen met de jongere aan het werk. Wie aan de slag wil gaan met de tools, vindt op de website een korte handleiding. De komende maanden wordt de website verder bekend gemaakt.

Meer info

www.kickwise.be