Skip to main content

 

 

Maak kennis met de nieuwe VAD-medewerkers

We verwelkomden in de voorbije periode vier nieuwe medewerkers. Misschien zag je een van deze gezichten al in de gangen of online? Ze stellen zich graag aan je voor.

Jorne Vanhee

© Stefan Vandermeulen – Jorne Vanhee (l) en Karin Rooms (r)

Sinds februari maak ik deel uit van het vormingsteam op VAD. Na mijn studies criminologie en daarna ‘conflict and development’, startte ik mijn loopbaan als onderzoeker bij het Europees Netwerk inzake Criminaliteitspreventie. Daarnaast was ik ook een tijd actief bij de Universiteit Gent, waar ik meewerkte aan een project rond de evaluatie van preventieve interventies. De rode draad? Het delen van kennis en ervaringen. Dat wil ik nu ook verderzetten bij VAD, waar ik samen met de collega’s aan de slag ga om het VAD-vormingsaanbod nóg aantrekkelijker en nóg relevanter te maken voor de noden op het terrein. Gezien de complexiteit van ons werkveld is dit echt een must.

Heb je een vraag over het vormingsaanbod? Je kan me bereiken op jorne.vanhee@vad.be of via 02 882 74 04.

Karin Rooms

In 1990 behaalde ik mijn diploma als regent Plastische Opvoeding in Gent. Ik kon toen niet aan de slag als jonge leerkracht PO want juist in dat jaar werden de uren plastische opvoeding in het secundair onderwijs gehalveerd. Mijn carrière begon toen bij De Standaardgroep (nu Mediagroep) als opmaker, maar na acht jaar begon het te kriebelen en ben ik naar de Caraïben getrokken. Dat sprookje duurde zeven jaar, ik liet daar mooie muurschilderingen en andere kunstprojecten achter in verschillende restaurants en hotels. Sindsdien combineer ik een parttimejob met mijn artistieke activiteiten, ik leerde pottendraaien in Italië en deze passie is een (gezonde) obsessie geworden. Ik werk sinds oktober 2022 bij VAD, aanvankelijk bij de leerlingenbevraging, maar ondertussen verzorg ik tijdelijk de administratie voor de vormingen. Ik maak deel uit van het team Personeel & Ondersteunende diensten.

Heb je een administratieve vraag over een vorming? Contacteer me via karin.rooms@vad.be of 02 882 74 06.

© Stefan Vandermeulen – Michelle Van Impe (l) en Eva Blomme (r)

Michelle Van Impe

Sinds oktober 2022 werk ik, samen met collega Jani Pestana, halftijds op een project rond de HerstelAcademie. In samenwerking met de HerstelAcademies, integreren we de thema’s middelengebruik, afhankelijkheid en hertstel in de werking van deze initiatieven.
Hiervoor volgde ik de masteropleiding criminologie en schreef ik later – onder promotorschap van prof. dr. Freya Vander Laenen en dr. Olga Petintseva – een doctoraat over middelengebruik, ervaringskennis, participatief actie-onderzoek en stigma (Universiteit Gent, 2021). Verder ontwikkelde ik bij het International Centre for Reproductive Health Belgium mee de Zorgcentra na Seksueel Geweld, was ik bij SAAMO aan de slag als buurtopbouwwerker en coördinator van het inloophuis Palaver in Denderleeuw en maakte ik al een passage bij VAD als projectmedewerker. In dit project ontwikkelden we een campagne en materialen voor pre- en postnatale zorgverleners over alcoholgebruik voor, tijdens en na de zwangerschap. Verder werkte ik als vrijwilliger bij Villa Voortman, een ontmoetingshuis voor mensen met dubbeldiagnose in Gent. Momenteel combineer ik dit fijne werk bij VAD met een halftijdse job als bewegings- en juridisch medewerker bij Climaxi vzw – een Vlaamse klimaat- en milieuorganisatie.

Kan ik je helpen met een vraag over de HerstelAcademies, ervaringskennis, co-creatie, middelengebruik en stigma? Dan vind je me via michelle.vanimpe@vad.be of 02 882 74 05.

Eva Blomme

Ik startte begin maart op het cocaïnepreventieproject bij VAD. Dat project wil cocaïne bespreekbaar maken binnen het alcohol- en drugbeleid op het werk, en wil zicht krijgen op de noden voor de ontwikkeling van cocaïnepreventiemethodieken. Voor ik bij VAD begon, was ik doctoraatsstudent en onderwijsassistent aan de Universiteit Gent, een verlengde van mijn opleiding Criminologie aan dezelfde universiteit. Ik gaf er les aan de Criminologie studenten en werkte er onder meer mee aan een BELSPO project dat het Belgisch drugsbeleid evalueerde. Dat laatste wist me zo te boeien dat ik er uiteindelijk een doctoraat over schreef – iets wat ik in mijn vrije momenten aan het afronden ben. Met die bagage start ik nu bij VAD. Ik ben alvast blij om in zo een warme werkomgeving terecht te komen.

Heb je vragen of ideeën over de preventie van cocaïnegebruik, dan kan je me bereiken via eva.blomme@vad.be of 02 882 74 07.