Skip to main content
  • Home
  • Artikels
  • Nieuwe Vlaamse politieke partij vraagt meer aandacht voor gezondheid

Nieuwe Vlaamse politieke partij vraagt meer aandacht voor gezondheid

2 op 3 Vlamingen ligt wakker van gezondheid. Hoog tijd dus om de krachten te bundelen en gezondheid op te nemen in de lokale verkiezingsprogramma’s van 14 oktober 2018. Om die specifieke reden richten het Vlaams Instituut Gezond Leven en de Vlaamse Logo’s, met ondersteuning van alle Vlaamse preventieorganisaties (waaronder VAD), de Partij voor een Gezonde Gemeente op. Een fictieve partij die zich aan de hand van zes kernboodschappen 100% zal inzetten voor meer gezondheid in een gezondere leefomgeving.

Burgers zijn vragende partij

Stoppen met roken, evenwichtiger eten, meer bewegen, matigen met alcohol, … Mensen maken steeds meer bewuste keuzes om gezonder te leven en zijn terecht bekommerd om hun leefomgeving. De vraag naar bijvoorbeeld meer groene ruimtes, minder luchtverontreiniging, veilige fiets- en wandelpaden, een gezonder aanbod van eten en drank in scholen was nog nooit zo groot.

Vraag naar samenwerking en ondersteuning

De Partij voor een Gezonde Gemeente komt op in alle Vlaamse en Brusselse gemeenten en wil samenwerken met elke lokale partij die streeft naar meer gezondheid en meer gelijke gezondheidskansen. Aan elk van de meer dan 11.000 lokale mandatarissen uit gemeenteraden, OCMW-raden en districtsraden in Vlaanderen en Brussel wordt die vraag gesteld. De medewerkers van de Vlaamse Lokale Gezondheidsoverleggen gaan dan ook de volgende maanden op pad om elke lokale mandataris en kandidaat te overtuigen van die boodschap. De partij voor een Gezonde Gemeente stelt zes kernboodschappen centraal en inspireert via verschillende acties en goede praktijken.

  • Zorg- en welzijnsvoorzieningen

Allereerst is de Partij voor een Gezonde Gemeente ervan overtuigd dat de klassieke lokale zorg- en welzijnsvoorzieningen een meer prominente rol kunnen spelen inzake de preventieve gezondheid. Dat kan dan gaan over de versterking van het mentaal welbevinden in het woonzorgcentrum, een deelname aan Week van de Valpreventie in het lokaal dienstencentrum of een sensibilisatieactie over borstkankerscreening voor OCMW-cliënten.

  • Gezonde publieke ruimtes

Daarnaast wil de Partij werk maken van meer publieke ruimtes die kinderen aanzetten tot buitenspelen en volwassenen motiveren tot meer beweging en ontmoeting. Dit vertaalt zich in de praktijk naar lokaal investeren in meer groen, zitbanken, speeltuigen en bijkomende wandel- en fietsinfrastructuur.

  • Gezonde wijk

10% van de Vlamingen was vorig jaar actief in een bewonersgroep of buurtcomité. Ze zetten hun schouders onder initiatieven om wijken en buurten levendig en aantrekkelijk te maken voor al wie er woont, speelt en werkt. De partij wil hen bij laagdrempelige wijkactiviteiten rond gezond leven meer ondersteunen en betrekken.

  • Gezondheid en veiligheid

Geen gezondheid zonder veiligheid is eveneens een kernboodschap. Aandacht voor alcohol- en drugpreventie, gokverslaving of valpreventie zijn hier voorbeelden van. Dat de gemeente hiervoor samenwerkt met heel wat lokale en bovenlokale partners is voor de Partij voor een Gezonde Gemeente een evidentie.

  • Gezond wonen

Ook gezond wonen ontbreekt niet in het programma. Burgers informeren over en betrekken bij lokale projecten rond “nooit binnen roken” of gezond tuinieren zijn hier voorbeelden van. Ook sensibiliseren ze over ongezonde factoren in huis zoals vocht, schimmel, asbest, ….

  • Gezond klimaat

Ten slotte besteedt de partij aandacht aan de klimaatthematiek omdat het duidelijk is dat klimaatverandering een grote impact heeft op de gezondheid van elke burger. Denk hierbij aan hittepreventie en de opmaak van een warmteactieplan, tekenpreventie en pesticidegebruik maar ook aan de reductie van schadelijke uitlaatgassen door de inzet op duurzame mobiliteit.

Permanente uitdaging

Met de fictieve partij willen het Vlaams Instituut Gezond Leven, de Vlaamse Logo’s en de Vlaamse preventieorganisaties dat preventieve gezondheid opnieuw een vooraanstaande plaats krijgt in elk van de lokale partijprogramma’s. Meer nog, na de verkiezingen hopen ze dat de partijen, die dan aan zet zijn, gezondheidsbevordering en ziektepreventie opnemen in hun bestuursakkoord en nadien in hun meerjarenplan voor de volgende legislatuur.

Meer info

www.partijgezondegemeente.be
Volg ons op Twitter: @GezondLevenVL en @GezondeGemeente
Twitter mee met #VKgezond18