Skip to main content

Student zijn is… meer dan zuipen

‘Student zijn is meer dan zuipen’ is een campagne door en voor studenten. Voor deze campagne zette VAD/De DrugLijn een traject op met studenten uit Gent en Brussel. Ze namen foto’s en gaven zo een inkijk in hun studentenleven. Het resultaat van dit alles is een reeks authentieke verhalen, waarin alcohol realistisch in beeld komt. Met vier van hen werd hier dieper op ingegaan. Dit leverde vier uiteenlopende portretten op die aan bod komen in de online campagne ‘Student zijn is meer dan zuipen’. Alcohol heeft een plaats in het studentenleven, maar ‘student zijn’ is zoveel meer dan zuipen. En studenten kunnen kritisch omgaan met alcohol.

2 op 3 studenten drinkt minder dan 10 glazen per week

Ook onderzoek bij meer dan 36.000 studenten in heel Vlaanderen bevestigt dit beeld: negen op de tien studenten drinkt alcohol, maar twee derde daarvan drinkt minder dan tien glazen per week. Ook deze studenten stellen soms risicogedrag, zoals indrinken en bingedrinken. Maar het is vooral een minderheid die meer dan tien glazen per week drinkt, die het negatieve maatschappijbeeld over studenten en alcohol bepaalt. ‘Student zijn’ wordt al te vaak gereduceerd tot excessief drinken en de overlast die daarmee gepaard gaat. Getuige hiervan is onder andere de meest recente ‘Surf ad fundum’-campagne van Telenet en de recente berichten over de Rector van de KU Leuven die een sluitingsuur voor cafés wil.

#studentzijnismeerdanzuipen

‘Student zijn is meer dan zuipen’ wil een tegengewicht bieden aan deze negatieve beeldvorming. Vier studenten tonen wat het studentenleven allemaal te bieden heeft en hoe relatief alcohol daarin is. Het studentenleven is meer dan studeren alleen, maar is ook veel meer dan alleen maar zuipen. Via foto’s, shortclips met quotes en tips schetsen studenten hun dagdagelijkse activiteiten. Lio, Wald, Dario en Rana tonen in woord en beeld hoe ze hun studentenleven ervaren. Alle facetten komen aan bod: studeren, op kot gaan, nieuwe mensen leren kennen, hobby’s, uitgaan… Op die manier versterken ze de norm dat de meeste studenten verstandig omgaan met alcohol en zorg dragen voor elkaar. Deze campagne wil het draagvlak onder studenten vergroten om kritisch te blijven kijken naar de rol en plaats van alcohol. Deze boodschap wordt gegeven via clips op Instagram en op www.studentzijnis.be.

Grenzen respecteren

De campagne maakt het meer dan duidelijk. Studenten leiden een gevarieerd leven. Als student studeer je niet enkel en alleen. Je vergroot niet enkel je kennis, maar je komt terecht in een nieuwe omgeving, je maakt nieuwe vrienden, zet je eerste stappen naar je carrière, je doet nieuwe ervaringen op, je draagt zorg voor je vrienden, neemt verantwoordelijkheid op en leert met vallen en opstaan. De studenten getuigen allemaal stellig dat alcohol daar deel van uit maakt, maar bewijzen dat het niet hetgeen is dat primeert. Jezelf amuseren, ook zonder alcohol, verdient respect.

Een opvallend terugkerend element in de portretten van de studenten is het belang dat gehecht wordt aan het respecteren van elkaars grenzen als het gaat om alcoholgebruik. Dit gaat hand in hand met het weten waar je eigen grenzen liggen. De studenten geven aan dat ze hier over nadenken voor ze uit gaan en dit ook durven aangeven aan hun vrienden. Ze nemen hun verantwoordelijkheid als er een drukke lesweek is of als er andere belangrijke activiteiten op de agenda staan.

Zorg dragen voor elkaar

Wordt er gedronken, dan is zorg dragen voor elkaar vanzelfsprekend voor onze studenten. Zorg dragen voor elkaar zit hem vaak in kleine dingen. Tijdens het uitgaan vragen aan vrienden of alles goed is, water geven als iemand aan het crashen is, vrienden die een glas te veel op hebben naar huis brengen… De studenten vertellen hoe ze dit doen. De tips die ze delen helpen hun medestudenten aan het denken te zetten!

Instagramcampagne

Instagram is het communicatiekanaal bij uitstek onder studenten. Daarom heeft deze campagne een eigen Instagramaccount (@studentzijnis). De vier portretten van Wald, Dario, Rana en Lio en verschillende shortclips met hun quotes en tips worden daarop gedeeld, samen met diverse foto’s genomen door andere studenten.

Om dit materiaal te verspreiden is een actieve rol weggelegd voor de studenten die deelnamen aan dit project. Zij zullen de foto’s, filmpjes en shortclips delen en zo @studentzijnis promoten. Daarnaast wordt er ook gewerkt met betaalde advertenties om zoveel mogelijk studenten in heel Vlaanderen te bereiken. Ook via hoger onderwijsinstellingen en op studentenevenementen worden studenten warm gemaakt om @studentzijnis te bekijken.

Alle informatie over de campagne vind je op www.studentzijnis.be.

Materiaal
Student zijn is meer dan zuipen
Een affiche en digitaal beeldmateriaal voor hogeronderwijsinstellingen om de campagne ‘Student zijn is meer dan zuipen’ te promoten.