Skip to main content

Veilig feesten : tips voor organisatoren

De plooifolder ‘Veilig feesten: tips voor organisatoren’ bevat heel wat tips die een organisator kan toepassen op zijn uitgaanslocatie. Die tips helpen om zorg te dragen voor de veiligheid en gezondheid van de bezoekers. Dit zowel voor, tijdens, als na het feest, de fuif of het evenement.

Hoe werkt het?

De folder ‘Veilig feesten: tips voor organisatoren’ vertrekt van de plattegrond van een uitgaanslocatie. Pictogrammen geven op die plattegrond aan welke maatregelen een organisator kan nemen. Dit zowel voor, tijdens als na het feest, de fuif of het evenement. De folder inspireert organisatoren over de verschillende maatregelen die ze kunnen nemen, maar leidt hen vervolgens ook toe naar de concepten voor beleidsmatige aanpak (Quality Nights, Feest Wijzer, ATTENT en Quality Bars – zie hieronder). Daarnaast kan deze folder extra inspiratie bieden voor organisatoren die al deelnemen aan één van die uitgaansconcepten om nét dat stapje verder te gaan.

Een overzicht van de bestaande uitgaansconcepten

De folder ‘Veilig feesten: tips voor organisatoren’ is dus geen nieuw uitgaansconcept voor een beleidsmatige aanpak, maar een overkoepelende inspirerende en informatieve folder. Kan je door de bomen het bos niet meer zien? We zetten de uitgaansconcepten die inzetten op een beleidsmatige aanpak hier kort op een rijtje:

  • Quality Nights is ‘the founding father’ onder de uitgaansconcepten. Met dit charter engageren clubs en (dance)events zich om minimum zes diensten (‘services’) te implementeren die bijdragen aan het welzijn en de veiligheid van hun klanten. Acht extra services kunnen vrijblijvend aangeboden worden. Zo creëren ze een feestomgeving waar bezoekers gemakkelijker verstandige keuzes kunnen maken.
  • Feest Wijzer werd ontwikkeld in navolging van de succesvolle methodiek ‘Quality Nights’. Met Feest Wijzer zetten fuiven en kleine festivals zich in om een positief feestklimaat te creëren. Een fuif of lokaal festival dient minimum vier basisservices aan te bieden. Negen extra services om de locatie nog veiliger en gezonder te maken, kunnen vrijblijvend aangeboden worden.
  • ATTENT ontstond in nauwe samenwerking met Formaat vzw op maat van jeugdhuizen. Jeugdhuizen kunnen zich inschrijven voor acht ‘Attenties’ (services). Ze kiezen zelf voor welke Attenties ze gaan, en zetten zich zo in voor de veiligheid en gezondheid van hun bezoekers. Ze ondersteunen hun bezoekers om op een verantwoordelijke manier uit te gaan.
  • Quality Bars is ontwikkeld voor (dans)café die zich in willen zetten voor een positief uitgaansklimaat. Quality Bars nemen verschillende maatregelen die helpen om problemen door middelengebruik te voorkomen, en er adequaat op te reageren als ze zicht toch voordoen. Een Quality Bar biedt minstens vijf basisservices aan en heeft de vrijblijvende keuze uit zeven extra services om hun zaak nog veiliger en gezonder te maken.

 

Materiaal
Veilig Feesten
Tips voor organisatoren van feesten, fuiven en evenementen.