Skip to main content
  • Home
  • Artikels
  • Zet je onderzoek in de kijker en deel je bevindingen

Zet je onderzoek in de kijker en deel je bevindingen

Als onderzoeker schrijf je regelmatig wetenschappelijke artikels voor internationale vaktijdschriften. Als je al meewerkte aan een internationaal onderzoeksproject dan schreef je wellicht al de resultaten van je ‘work package’ neer in een lijvig Engelstalig onderzoeksrapport. Of je presenteerde je onderzoeksresultaten op een internationaal congres van je vakgebied. Voor de praktijk- of beleidsmedewerker is het niet altijd haalbaar om dit soort teksten door te nemen, laat staan naar een buitenlandse conferentie te gaan. Nochtans kan de informatie die daar verspreid wordt voor hen wel relevant zijn.

Daarom deze oproep aan jou. Doe je onderzoek over alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie, gokken of gamen? Wil je dat professionelen op de hoogte zijn van het onderzoek dat je hebt opgestart? Wil je de kennis die je in je onderzoek hebt opgedaan met meer mensen delen dan collega’s uit je vakgebied? Wil je dat ook preventiewerkers, hulpverleners en beleidsmedewerkers je onderzoeksresultaten als achtergrondkennis kunnen gebruiken? De VAD-website is een geknipt communicatiekanaal om je onderzoek in de kijker te zetten en je onderzoeksbevindingen te delen.

Gebruik de VAD-website als communicatiekanaal

Een wetenschappelijk artikel publiceren, een lijvig onderzoeksrapport schrijven of een plenaire congrespresentatie geven, zijn zeker nuttige ‘outputs’ voor onderzoek. Maar wordt je kennis daarmee breed verspreid? Is iedereen voor wie het relevant is op de hoogte van jouw bevindingen? Wellicht hebben ook personen buiten jouw netwerk interesse in jouw onderzoek en kunnen ze het in hun dagelijkse bezigheden als professional gebruiken. De VAD-website kan je netwerk uitbreiden.

Op de VAD-website publiceren we toegankelijke artikels over onderzoek. We willen zowel de opstart van nieuw onderzoek onder de aandacht brengen als de resultaten van afgerond onderzoek verder verspreiden. De stukken zijn kort, vlot leesbaar en voor iedereen begrijpelijk. De gepubliceerde artikels worden vervolgens bekendgemaakt in de VAD-nieuwsbrieven. Zo bereiken we niet alleen een publiek van honderden professionelen in de domeinen preventie, hulpverlening en beleid, maar ook onderzoekers.

Een bijkomend voordeel is dat artikels van de VAD-website makkelijk verder kunnen gedeeld worden via sociale media zoals Twitter of LinkedIn. Zo kan ook je eigen netwerk een toegankelijk, kort stuk lezen over jouw onderzoek.

Niets dan voordelen

Voor onderzoekers is er een belangrijke maatschappelijke taak weggelegd: je onderzoeksresultaten naar zoveel mogelijk mensen te verspreiden. Een kort populair artikel schrijven hoeft niet veel tijd te kosten. Het onderzoeksopzet ken je uiteraard. Als je onderzoek is afgerond, ken je de conclusies ook al uit je hoofd. Ze vervolgens op een toegankelijke manier neerschrijven kan bovendien nuttig zijn voor toekomstige communicatie over je onderzoek in bijvoorbeeld de media. Als je op verschillende plekken over je onderzoek communiceert, vergroot uiteraard ook de kans dat het wordt gelezen.

Jouw artikel op de VAD-website publiceren heeft met andere woorden alleen maar voordelen:

  • Je artikel wordt gelezen door Vlaamse collega onderzoekers uit andere onderzoeksdomeinen.
  • De beleidsmakers zijn op de hoogte van je onderzoek.
  • Journalisten pikken je onderzoeksthema op.
  • Praktijkwerkers uit preventie en hulpverlening leren je onderzoek kennen.

Verschillende onderzoekers gingen je al voor en publiceerden op de VAD-website.

Heb je interesse om zelf een artikel over je pas opgestart of afgerond onderzoek voor de VAD-website te schrijven? Contacteer dan else.dedonder@vad.be voor meer info.