Skip to main content

Als je ouder drinkt (+14)

Dit infoboekje voor jongeren tussen 14 en 18 jaar van ouders met een alcoholprobleem bevat concrete tips, doe-opdrachten en antwoorden op vaak gestelde vragen. Het boekje ondersteunt en informeert de jongeren. Ze krijgen op een duidelijke en frisse manier antwoord op vragen als: ‘Wanneer is alcohol een probleem?’, ‘Hoe ga ik om met mijn gevoelens?’ en ‘Krijg ik later ook problemen met alcohol?’. Jongeren kunnen dit info- en doeboekje zelf gebruiken, maar het kan ook een handig instrument zijn voor eerstelijnswerkers en hulpverleners bij individuele begeleidingen. Dit boekje maakt deel uit van een reeks van drie info- en doeboekjes voor kinderen van ouders met een alcohol- of drugprobleem. Dit materiaal draagt het WAT WAT-label voor kwaliteitsvolle jeugdinformatie.