Skip to main content

Antidepressiva. De meest gestelde vragen

Antidepressiva maken deel uit van de behandeling van allerlei psychische klachten. Het zijn geen wondermiddelen, maar ze kunnen wel voor verlichting zorgen. Dat geeft ruimte om via therapie aan de dieperliggende problemen te werken. Maar antidepressiva zijn niet zonder risico’s. Veel mensen hebben er terecht vragen bij. In deze folder vind je antwoorden op enkele veelgestelde vragen aan De Druglijn.