Skip to main content

Dossier Antidepressiva

VAD bundelt in dit dossier de wetenschappelijke literatuur over antidepressiva anno 2017. De volgende items komen, onder andere, aan bod: het werkingsmechanisme van de respectievelijke antidepressiva, hun effecten, verantwoord gebruik, risico’s, ongewenste effecten, combigebruik, tolerantie en verslavingspotentieel, intoxicatie, afbouwen en stoppen. Het dossier kwam tot stand in samenwerking met Farmaka vzw. De meest recente cijfers over antidepressiva vind je in de factsheet psychoactieve medicatie. Je kan deze onderstaand terugvinden bij gerelateerde materialen of op de themapagina Psychoactieve medicatie.