Skip to main content

Budd, de chemsex buddy app

Budd is een mobiele gezondheidsapplicatie om personen die aan chemsex doen te ondersteunen bij het verminderen van de negatieve effecten. Budd is ook een digitale buddy die mensen die aan chemsex doen begeleidt voor, tijdens en na chemsex sessies voor een veiligere en bewustere deelname. De Budd-zelfzorgapp werd ontwikkeld door het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) en de Universiteit Antwerpen (UA), samen met Sensoa en het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD).