Skip to main content
  • Home
  • Artikels
  • Budd, de chemsex buddy app altijd bij de hand

Budd, de chemsex buddy app altijd bij de hand

Het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) en de Universiteit Antwerpen (UA) ontwikkelden samen met Sensoa en het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD) de zelfzorgapp Budd. Budd biedt ondersteuning voor, tijdens en na chemsex-events. De app bevat alle relevante info en maakt het mogelijk om je persoonlijke deelname te monitoren. Bewuster deelnemen, met minder impact.

Wat is Budd?

Budd is een mobiele gezondheidsapplicatie om personen die aan chemsex doen te ondersteunen bij het verminderen van de negatieve effecten. Budd is ook een digitale buddy die mensen die aan chemsex doen begeleidt voor, tijdens en na chemsex-sessies voor een veiligere en bewustere deelname.

Waarom is Budd ontwikkeld?

Het fenomeen ‘chemsex’ groeit en is geassocieerd met een reeks van fysieke, psychologische en sociale risico’s. Helaas zijn interventieprogramma’s die zich specifiek richten op chemsex schaars. Bovendien geven deelnemers van chemsex aan vaak niet de gespecialiseerde hulp te vinden die zij nodig hebben. Onderzoekers van het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) weten uit diepte-interviews dat deze mensen nood hebben aan een verzamelplaats voor betrouwbare informatie. Daarom werd het Budd-project gestart.

Hoe werkt Budd?

Budd bestaat uit twee modules: een informatiegedeelte en een deel met persoonlijke ondersteuning. Het informatiegedeelte bevat het Vlaamse hulpverleningsaanbod, artikels met informatie over middelengebruik en veiligere seks, getuigenissen, informatie over wat men kan doen in noodsituaties en over de meest gebruikte chemsexmiddelen en hun interacties.

Hoe werd Budd ontwikkeld?

Budd is een samenwerking tussen het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG), Universiteit Antwerpen (UA), Sensoa en het Vlaamse expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD). De app werd ontwikkeld door een combinatie van literatuuronderzoek, gedragsveranderingstheorie, eigen onderzoeksgegevens en input van potentiële gebruikers en belanghebbenden. In elk stadium speelden personen die deelnemen aan chemsex een belangrijke rol. Dit vergroot het gebruikersperspectief en de duurzaamheid van de interventie.

Materiaal
Budd, de chemsex buddy app
Budd, de zelfzorg app die ondersteuning biedt voor, tijdens en na chemsex-events. Zo kan je bewuster deelnemen, met minder impact.

Waarom kozen de ontwikkelaars voor een app als hulpmiddel?

Chemsexgebruikers zoeken seksuele contacten overwegend via apps en datingwebsites. Een app vormt daarom een geschikt kanaal om deze mannen te bereiken. Bovendien heb je je smartphone bijna altijd op zak, waardoor het mogelijk is om ondersteuning te bieden waar en wanneer nodig. Dus ook op de chemsexdates. Daarnaast bewaren personen graag hun anonimiteit bij het stellen van een hulpvraag. Het aanbieden van een laagdrempelige vorm van ondersteuning waarbij men de volledige anonimiteit kan bewaren, is dus een meerwaarde.

Belangrijk om hierbij te vermelden is dat Budd een aanvulling is op de bestaande ondersteuning door zorgverleners. We zien dit dus niet als de enige oplossing voor deze problematiek. Een combinatie van verschillende benaderingen zal altijd het meest doeltreffend zijn om iemand te kunnen ondersteunen. Dit is bovendien afhankelijk van de persoonlijke voorkeuren en behoeften.

Hoe helpt Budd om minder risico’s te nemen bij chemsex?

De app vermindert de risico’s op verschillende manieren:

  • door betrouwbare informatie aan te bieden
  • door de kans te geven om het eigen gedrag te monitoren
  • door persoonlijke intenties te laten formuleren
  • door de discrepantie tussen het huidig gedrag en die voornemens te tonen
  • door planning/time management

Budd werd bovendien uitvoerig getest op effectiviteit. De resultaten van deze studie tonen een significant verschil in kennis, risicoperceptie en gedragsintentie na de app zes weken te gebruiken.

Daarnaast motiveert de app mensen die aan chemsex doen op twee niveaus om hulp te zoeken.

  • Ten eerste biedt de optie ‘emergency call’ acute hulp waarbij er gebeld kan worden naar 112.
  • Ten tweede bevat de hulpgids alle Vlaamse hulpverleningscentra die hun aanbod openstellen en afstemmen op mensen die aan chemsex doen.
Meer info over Budd?

Raadpleeg de Budd-website voor meer informatie en downloadmogelijkheden. Het is ook mogelijk de opname van de launchpresentatie te herbekijken.