Skip to main content

Dossier Opioïde pijnstillers

VAD bundelt in dit dossier de wetenschappelijke literatuur over opioïde pijnstillers anno 2018. De volgende items komen, onder andere, aan bod: Wat is pijn, wat zijn opioïden, (productinformatie) ongewenste effecten, trends, tolerantie en verslavingspotentieel, beïnvloedende factoren, preventie van misbruik, combinatiegebruik, intoxicatie, afbouw en stoppen. Het dossier kwam tot stand in samenwerking met Farmaka vzw. De meest recente cijfers over opioïde pijnstillers vind je in de factsheet psychoactieve medicatie. Je kan deze onderstaand terugvinden bij gerelateerde materialen of op de themapagina Psychoactieve medicatie.