Skip to main content

Dossier Speed

  | Dossier · Speed
Dit dossier bundelt de wetenschappelijke literatuur over speed anno 2017. Dit dossier beperkt zich, zoals de naam al zegt, tot de illegale amfetamines (‘speed’). Het dossier bevat informatie over de historiek en de prevalentie van speedgebruik, de context van gebruik en gebruikersprofielen, de farmacologie, de effecten en de risico’s op korte en lange termijn, evidence-basedbehandelmethoden voor speedafhankelijkheid (inclusief een beslissingsboom) en harm-reductionmaatregelen. De meest recente cijfers over speed vind je in de factsheet xtc en amfetamines. Je kan deze onderstaand terugvinden bij gerelateerde materialen of op de themapagina speed