Skip to main content

Dossier speed 2.0

Twaalf jaar na de publicatie van het dossier speed, verschijnt er een geactualiseerde versie van dit dossier. In het dossier speed kan je nog steeds terecht voor de basisinformatie zoals de geschiedenis, farmacologie en effecten van speed; maar het werd uitgebreid met verschillende nieuwe aspecten zoals preventie, screening en zelfhulp.

Wat doet speed?

Speed brengt een algemeen gevoel van euforie teweeg, verbetert de stemming en veroorzaakt een gevoel van welzijn. Het verhoogt de activiteitsgraad, het zelfvertrouwen, de waakzaamheid, de concentratie en de alertheid. Daarnaast vermindert speed de vermoeidheid en het hongergevoel, stimuleert het metabolisme en bezorgt het de gebruiker een gevoel van energie. Onder invloed van speed is de gebruiker spraakzamer. Speed kan de fysieke prestaties verbeteren, evenals de prestaties op eenvoudige mentale opdrachten. Omwille van deze positieve effecten van speed zijn er verschillende gebruikersgroepen die specifiek voor deze drug kiezen: uitgaanders, vrachtwagenchauffeurs en sporters.

Toch moet er ook rekening gehouden worden met de onaangename gevolgen van speedgebruik. Zo verhoogt speed de lichaamstemperatuur en doet het de hartslag en de bloeddruk stijgen. Deze neveneffecten kunnen leiden tot hartritmestoornissen of een hartinfarct en kunnen zelfs toevallen en bloedingen veroorzaken.

Speed als recreatieve drug

Veel speedgebruikers gebruiken speed recreationeel. Dit heeft vooral te maken met de stimulerende effecten van speed. Effecten zoals verminderen van vermoeidheid en verhogen van het zelfvertrouwen en de energie worden vooral in de uitgaanswereld erg op prijs gesteld. Speedgebruik komt dan ook vaker voor in clubs en op dance-events dan op mainstream festivals.

Om ervoor te zorgen dat recreatieve speedgebruikers op een veilige manier uitgaan (en speed gebruiken), ontstonden de laatste jaren enkele initiatieven die inzetten op harm reduction. In dit kader is er in Vlaanderen het peer support project ‘Safe ’n Sound’ dat vooral inzet op voorlichting en educatie. Door hun aanwezigheid op verschillende dance-events, proberen vrijwillige peers objectieve informatie zo toegankelijk mogelijk te maken voor de uitgaanders. Daarnaast focust ‘Quality nights’ op structurele maatregelen die risico’s in de uitgaansomgeving verminderen. Door de ondertekening van het ‘Quality nights’ -charter verbindt de club of het (dance)event zich tot de invoering van minstens zes services nl. getraind personeel, gratis drinkwater, voorzien van condooms, veilig vervoer, gezondheidsinformatie en het uitdelen van oordoppen. Dergelijke maatregelen zijn nodig om de negatieve effecten van speed, zoals oververhitting, tegen te gaan.

Speedgebruik bij vrachtwagenchauffeurs

De monotonie en lange rijperiodes die gepaard gaan met het beroep van vrachtwagenchauffeur, kan deze bestuurders ertoe aanzetten naar speed te grijpen. De stimulerende effecten van speed zoals een verhoging van de waakzaamheid, concentratie en alertheid zijn dan ook bijzonder aantrekkelijk voor deze beroepsgroep. Toch is het, ondanks deze positieve effecten, als (vrachtwagen)bestuurder niet aangewezen om speed te gebruiken tijdens het rijden. Onderzoek wijst uit dat speedgebruik gepaard gaat met onveilig rijgedrag zoals niet de juiste rijbaan aanhouden, te snel rijden voor de omstandigheden of een verkeerde bocht nemen.

Speed en sporten

Speed heeft een oppeppende werking waarbij de gebruiker de vermoeidheid niet langer voelt. Speed wordt dan ook vaak gezien als een ideaal middel om lang en intensief te kunnen sporten. Daarom werd dit product opgenomen als dopingproduct in de lijst van verboden producten. Sommige sporters gebruiken speed om gewicht kwijt te raken en zich energieker en alerter te voelen.

Hierboven werden slechts enkele aspecten van speedgebruik uitgelicht. Hebben we jouw nieuwsgierigheid aangewakkerd? Download of bestel dan snel het dossier speed.

Materiaal
Dossier Speed
Een overzicht van de wetenschappelijke literatuur over speed.