Skip to main content

Drugpreventie bij jongeren met een migratieachtergrond

Doe een lokale verkenning en zet preventieve acties op in jouw stad of gemeente, op maat van jongeren met een migratieachtergrond. Dit draaiboek is geschreven voor professionelen uit de gezondheids- en welzijnssector die preventieactiviteiten willen opzetten voor jongeren met een migratieachtergrond. Het draaiboek is gebaseerd op de RAR-methodiek die in Nederland gebruikt wordt om doelgroepen met problematisch middelengebruik in kaart te brengen en om interventies te ontwikkelen. Het draaiboek bestaat uit twee delen.
  • Het eerste deel beschrijft gefaseerd de concrete stappen die nodig zijn om de lokale situatie in kaart te brengen. Het eindresultaat is een beschrijving van de maatschappelijke problemen, het middelengebruik en/of gokken en de oorzaken en context van dit gedrag voor een bepaalde groep jongeren met een migratie-achtergrond in een welbepaalde regio. Deze informatie is richtinggevend bij het ontwikkelen, plannen en uitvoeren van preventieactiviteiten. Er zijn een veertigtal ondersteunende documenten (vragenlijsten, handleidingen, rasters, procesevaluatie…) nodig om de lokale verkenning uit te voeren. In dit draaiboek wordt verwezen naar deze documenten. Je deze ook downloaden.
  • n het tweede deel worden een aantal evidence-based interventies beschreven. Deze worden aangevuld met een overzicht van de preventieactiviteiten die in de drie pilootregio’s zijn uitgevoerd.