Skip to main content

Evaluatierapport Tournée Minérale 2017

Dit onderzoeksrapport beschrijft de resultaten van de evaluatiestudie van Tournée Minérale 2017, dat uitgevoerd werd door de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Gent. Zij gingen onder meer na wat het effect van de campagne was op de deelnemers. De bevindingen in dit rapport zijn het resultaat van een combinatie van vragenlijstenonderzoek en interviews.